Besluitenlijst uitgebracht bij procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA) - 29 november 2018 - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zaterdag 19 oktober 2019
kalender
dinsdag 4 december 2018

Bij de volgende dossiers is een besluitenlijst ondergebracht:

Commissie: Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA)

Besluiten bij: 31757 - Stedenbeleid

Besluiten bij: 35012 - Vereenvoudigen van stemmen vanuit het buitenland en verlenging van de mogelijkheid tot experimenteren met stembiljetten

Besluiten bij: 27859 - Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA)

Besluiten bij: 34966 - EU-voorstel: Verordening Biometrie op identiteitskaarten COM (2018) 212

Besluiten bij: 28750 - Gemeentelijke herindeling

Besluiten bij: 34324 - Evaluatie Wet openbare manifestaties

Besluiten bij: 32851 - Grensoverschrijdende samenwerking (GROS)

Besluiten bij: 28325 - Bouwregelgeving

Besluiten bij: 35000 VII - Vaststelling begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2019

Besluiten bij: 32847 - Integrale visie op de woningmarkt

Besluiten bij: 34683 - Initiatiefvoorstel Wijziging van de Wet op de parlementaire enquête 2008 in verband met de evaluatie van deze wet

Besluiten bij: 29924 - Toezichtsverslagen AIVD en MIVD

Besluiten bij: 35037 - Nadere regeling met betrekking tot de wederbenoeming van de voorzitter van de W.R.R.

Overige besluiten: