35096 - Initiatiefvoorstel Wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met het voorkomen van pensioenkortingen op de korte termijn - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Woensdag 26 juni 2019
kalender

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 28†november†2018 aanhangig gemaakt door het Tweede Kamerlid Smeulders (GL)†i en werd laatstelijk verdedigd door de Tweede Kamerleden Smeulders en Van Rooijen (50PLUS)†i.

 

De initiatiefnemers willen dat pensioenfondsen twee jaar extra de tijd krijgen voor het opbouwen van genoeg vermogen. Dit om pensioenkortingen op korte termijn te voorkomen. De Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling moeten daarvoor worden gewijzigd.

1.

Volledige titel

Voorstel van wet van de leden Smeulders en Van Rooijen tot wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met het voorkomen van pensioenkortingen op de korte termijn

 

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel is een amendement ingediend.

3.

Documenten

(13 stuks)

2 28†november†2018, geleidende brief, nr. 1     KST350961
Geleidende brief - Voorstel van wet van het lid Smeulders tot wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met het voorkomen van pensioenkortingen op de korte termijn
 
2 28†november†2018, voorstel van wet, nr. 2     KST350962
Voorstel van wet - Voorstel van wet van het lid Smeulders tot wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met het voorkomen van pensioenkortingen op de korte termijn
 
2 28†november†2018, memorie van toelichting, nr. 3     KST350963
Memorie van toelichting - Voorstel van wet van het lid Smeulders tot wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met het voorkomen van pensioenkortingen op de korte termijn
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in ťťn oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.