35000 VI, nr. 23 - Motie Fritsma over afwijzen van de asielaanvraag van asielzoekers die een misdrijf hebben gepleegd - Vaststelling begroting Justitie en Veiligheid 2019

Deze motie werd op 22 november 2018 ingediend door het Tweede Kamerlid Sietse Fritsma (PVV) i bij de behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling begroting Justitie en Veiligheid 2019.
 
Het zgn. dictum luidt als volgt:
 

verzoekt de regering, om de asielaanvraag van asielzoekers die een misdrijf hebben gepleegd altijd af te wijzen.

 

Inhoudsopgave

  1. Documenten
  2. Dossier

1.

Documenten

2 22 november 2018, motie, nr. 23     KST35000VI23
Motie Fritsma over afwijzen van de asielaanvraag van asielzoekers die een misdrijf hebben gepleegd
 

2.

Dossier