35000 VI, nr. 24 - Motie Helder c.s. over niet langer een taakstraf of geldboete bij geweld tegen publieke functionarissen - Vaststelling begroting Justitie en Veiligheid 2019

Deze motie werd op 22 november 2018 ingediend door het Tweede Kamerlid Lilian Helder (PVV) i bij de behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling begroting Justitie en Veiligheid 2019 en was mede ondertekend door Chris van Dam (CDA) i en Foort van Oosten (VVD) i.
 
Het zgn. dictum luidt als volgt:
 

verzoekt de regering, ervoor te zorgen dat alle geweldsfeiten, inclusief poging tot, tegen politieagenten en andere publieke functionarissen onder de werking van artikel 22b, lid 1 Wetboek van Strafrecht worden gebracht, zodat geweldplegers niet langer weg kunnen komen met alleen een taakstraf of geldboete.

 

Inhoudsopgave

  1. Documenten
  2. Dossier

1.

Documenten

2 22 november 2018, motie, nr. 24     KST35000VI24
Motie Helder c.s. over niet langer een taakstraf of geldboete bij geweld tegen publieke functionarissen
 

2.

Dossier