Vragen over de rol van de Raad van Europa en het uitvoerend WADA-comité bij het opheffen van de schorsing van de Russian Anti-Doping Agency

Met dank overgenomen van H.G.J. (Hanke) Bruins Slot i, gepubliceerd op woensdag 14 november 2018.
 • 1. 
  Herinnert u zich uw antwoorden op eerder gestelde Kamervragen over het opheffen van de schorsing van de Russian Anti-Doping Agency (RUSADA)? 1)
 • 2. 
  Deelt u de mening dat het grootscheepse dopinggebruik in de Russische sport, waarvoor RUSADA geschorst was, een van de grootste (zo niet de grootste) dopingschandalen van de afgelopen tijd is geweest?
 • 3. 
  Deelt u de mening dat het niet zo hoort te zijn dat als gevolg van procesmatige onzorgvuldigheid waardoor de vertegenwoordiger van de Raad van Europa geen mandaat had om inhoudelijk te stemmen, de schorsing van RUSADA opgeheven is zonder dat zij aan alle 31 voorwaarden heeft voldaan voor terugtreding bij het World Anti-Doping Agency (WADA)?
 • 4. 
  Met welke bewoordingen heeft u uw ongenoegen over deze onzorgvuldige besluitvorming bij de Raad van Europa ingebracht?
 • 5. 
  Ziet u mogelijkheden om het besluitvormingsproces van zowel de Raad van Europa als van het Comité ad hoc Européen pour l’Agence mondiale antidopage (CAHAMA) aan te passen zodat er effectiever gehandeld kan worden?
 • 6. 
  Bent u het eens met de oproep van achttien antidopingbureaus om - mede naar aanleiding van de protesten tegen het opheffen van de schorsing van RUSADA - het WADA strenger te hervormen? Zo ja, op welke wijze kunt u hier invloed op uitoefenen? 2)
 • 7. 
  Klopt het dat het WADA in december zich opnieuw buigt over de situatie in Rusland? Kan het omstreden besluit van het WADA hierin teruggedraaid worden? Zo ja, bent u bereid om zich hiervoor in te zetten? 3)
 • 1) 
  Antwoord op vragen van het lid Bruins Slot (CDA) over het opheffen van de schorsing van de Russian Anti-Doping Agency (RUSADA) (ingezonden 18 oktober 2018) (vraagnummer 2018Z18752)
 • 2) 
  Nu.nl, “Achttien antidopingbureaus roepen op tot strengere hervormingen WADA”, 29 oktober 2018
 • 3) 
  Leeuwarder Courant, “WADA houdt Rusland scherp in de gaten”, 16 oktober 2018