34716, nr. I - Motie Rombouts c.s. over de uitwerking van een eventueel nieuwe aanstellingswijze van burgemeesters - Initiatiefvoorstel Deconstitutionalisering benoeming van commissaris van de Koning en burgemeester (Grondwetswijziging, tweede lezing) - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Dinsdag 18 februari 2020
kalender
Deze motie werd op 13†november†2018 ingediend door het Eerste Kamerlid Ton Rombouts (CDA)†i bij de behandeling van het wetsvoorstel Initiatiefvoorstel Deconstitutionalisering benoeming van commissaris van de Koning en burgemeester (Grondwetswijziging, tweede lezing) en was mede ondertekend door Joris Backer (D66)†i, Hans Engels (D66)†i, Helmi Huijbregts-Schiedon (VVD)†i, Roel Kuiper (CU)†i en Greetje de Vries-Leggedoor (CDA)†i.
 
Het zgn. dictum luidt als volgt:
 

spreekt uit, dat het bij de uitwerking van een eventueel nieuwe aanstellingswijze van burgemeesters wenselijk is te kiezen voor een vorm, die

recht doet aan het principe, dat de raad aan het hoofd staat van het gemeentebestuur en die waarborgen bevat voor een relatief onafhankelijke positie van de burgemeester, een eigenstandig taken- en bevoegdhedenpakket op het terrein van openbare orde en veiligheid, een taak om de integriteit van het gemeentebestuur te bevorderen en een positie als boven de partijen staand, verbindend bestuurder van alle burgers.

 

Inhoudsopgave

1.

Amendement

2.

Documenten

1 13†november†2018, motie, nr. I     KST34716I
Motie Rombouts c.s. over de uitwerking van een eventueel nieuwe aanstellingswijze van burgemeesters
 

3.

Dossier