35000 VII, nr. 42 - Motie Koerhuis over tijdelijke en sobere woonoplossingen - Vaststelling begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2019 - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Vrijdag 22 januari 2021
kalender

35000 VII, nr. 42 - Motie Koerhuis over tijdelijke en sobere woonoplossingen - Vaststelling begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2019

Deze motie werd op 12 november 2018 ingediend door het Tweede Kamerlid Daniel Koerhuis (VVD) i bij de behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2019.
 
Het zgn. dictum luidt als volgt:
 

verzoekt de regering, om in 2019 met gemeenten, bij voorkeur in samenwerking met COA, verschillende flexibele, tijdelijke en sobere woonoplossingen te ontwikkelen voor de huisvesting van statushouders en andere spoedzoekers, bijvoorbeeld in combinatie met de huisvesting van arbeidsmigranten en/of studenten;

verzoekt de regering tevens, om de ervaringen te benutten voor het eventueel vormgeven van een nieuwe stimuleringsregeling.

 

Inhoudsopgave

  1. Documenten
  2. Dossier

1.

Documenten

2 12 november 2018, motie, nr. 42     KST35000VII42
Motie Koerhuis over tijdelijke en sobere woonoplossingen
 

2.

Dossier