35077 - Initiatiefnota “naar een moderne Uitvaartwet” - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Dinsdag 20 oktober 2020
kalender

35077 nl - initiatiefnota
Initiatiefnota “naar een moderne Uitvaartwet”

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Deze initiatiefnota werd op 12 november 2018 ingediend door het Tweede Kamerlid Den Boer (D66) i.

 

1.

Volledige titel

Initiatiefnota van het lid Den Boer “naar een moderne Uitvaartwet”

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer zeven moties ingediend.

3.

Documenten

(22 stuks)

2 12 november 2018, geleidende brief, nr. 1     KST350771
Geleidende brief
 
2 12 november 2018, initiatiefnota, nr. 2     KST350772
Initiatiefnota
 
2 27 mei 2019, motie, nr. 3     KST350773
Motie Belhaj/Özütok over begraven of cremeren binnen 24 uur na overlijden
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.