Besluitenlijst procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor FinanciŽn (FIN) woensdag 7 november 2018 - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Dinsdag 19 november 2019
kalender

1.

Tekst

2.

Tweede Kamer

DER STATEN-GENERAAL

Den Haag, 9 november 2018

 

Voortouwcommissie:

vaste commissie voor FinanciŽn

 

Volgcommissie(s):

BuHa-OS

i.v.m. agendapunt

22

 

BuZa

i.v.m. agendapunt

11

 

EU

i.v.m. agendapunt

3, 4, 5, 25, 39, 42

 

EZK

i.v.m. agendapunt

22, 27, 40

 

I&W

i.v.m. agendapunt

27

 

SZW

i.v.m. agendapunt

16

 

VWS

i.v.m. agendapunt

50

Document:

Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 7

 

november 2018

 

Besluitenlijst vorige vergadering(en)

 • 1. 
  Agendapunt:    De besluitenlijst van de procedurevergadering van 18 oktober 2018

wordt vastgesteld.

Brievenlijst

 • 2. 
  Agendapunt:    Brievenlijst (zie de zaken en de besluiten op de brievenlijst)

Reeds geagendeerde/behandelde stukken/brieven

 • 3. 
  Agendapunt:    Geannoteerde agenda voor de Eurogroep en Ecofinraad van 5 en 6

november 2018 te Brussel

Zaak:    Brief regering - minister van FinanciŽn, W.B. Hoekstra - 26 oktober 2018

Geannoteerde agenda voor de Eurogroep en Ecofinraad van 5 en 6 november 2018 te Brussel - 21501-07-1551

Besluit:    Reeds behandeld in het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad d.d. 1

november 2018

Volgcommissie(s):    EU

 • 4. 
  Agendapunt:    Fiche: Gewijzigd voorstel tot aanpassing van de verordeningen met

betrekking tot de Europese Toezichthoudende Autoriteiten en tot wijziging van de vierde anti-witwasrichtlijn

Zaak:    Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 19 oktober 2018

Fiche: Gewijzigd voorstel tot aanpassing van de verordeningen met betrekking tot de Europese Toezichthoudende Autoriteiten en tot wijziging van de vierde anti-witwasrichtlijn - 22112-2711

Besluit:    Reeds geagendeerd voor een schriftelijk overleg, waarvoor de inbrengdatum is

 

Volgcommissie(s):

vastgesteld op 15 november 2018 om 14.00 uur.

EU

 • 5. 
  Agendapunt:

Fiche: Mededeling over de versterking van het Uniekader voor prudentieel en antiwitwastoezicht voor financiŽle instellingen

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 19 oktober 2018 Fiche: Mededeling over de versterking van het Uniekader voor prudentieel en antiwitwastoezicht voor financiŽle instellingen - 22112-2710

Besluit:

Reeds geagendeerd voor een schriftelijk overleg, waarvoor de inbrengdatum is vastgesteld op 15 november 2018 om 14.00 uur.

Volgcommissie(s):

EU

 • 6. 
  Agendapunt:

Toestemming voor deelname aan hoorzitting inzake de transactie van ING wegens het faciliteren van witwassen

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 17 oktober 2018

Besluit:

Toestemming voor deelname aan hoorzitting inzake de transactie van ING wegens het faciliteren van witwassen - 2018Z18642

Betrokken bij de op 17 oktober 2018 gehouden hoorzitting.

 • 7. 
  Agendapunt:

Onderzoek TNO naar de WLTP-testmethode en BPM

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van FinanciŽn, M. Snel - 19 oktober 2018 Onderzoek TNO naar de WLTP-testmethode en BPM - 32800-46

Besluit:

Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg over de Evaluatie Wet uitwerking Autobrief II en parallelimport in relatie tot de BPM, waarvoor de inbreng is geleverd op 1 november 2018.

 • 8. 
  Agendapunt: Besluit:

(Voortgang) wet- en regelgeving

Behandeling Najaarsnota en suppletoire begroting FinanciŽn

De inbreng voor feitelijke vragen over de Najaarsnota en de suppletoire begroting van FinanciŽn en de Nationale Schuld (IX) vaststellen op donderdag

6 december 2018 om 14.00 uur.

Noot:

 • ē 
  Het Presidium stelt jaarlijks op voorstel van de vaste commissie voor FinanciŽn (2018Z18968) de uiterste inbrengtermijnen vast voor de verslagen over de suppletoire begrotingen.
 • ē 
  De uiterste termijn is vastgesteld op donderdag 6 december 2018 om

14.00 uur. De ministers worden verzocht uiterlijk donderdag 13 december 2018 om 14.00 uur de nota's naar aanleiding van het verslag aan de

Kamer te sturen. De plenaire behandeling volgt in week 51: dinsdag 18 december - donderdag 20 december 2018.

 • 9. 
  Agendapunt:

Pakket Belastingplan 2019

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van FinanciŽn, M. Snel - 25 oktober 2018 Aanbieding van de nota's naar aanleiding van de verslagen en de nota's van wijziging inzake het pakket Belastingplan 2019 - 35026-12

Besluit:

Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van FinanciŽn, M. Snel - 2 november 2018 Aanbieding van de nota naar aanleiding van het verslag betreffende het wetsvoorstel Wet bedrijfsleven 2019, de nota naar aanleiding van het nader verslag betreffende het Belastingplan 2019, de derde nota van wijziging op het

Besluit:

Zaak:

Besluit:

Zaak:

Besluit:

Besluit:

Zaak:

Besluit:

Zaak:

Besluit:

Zaak:

Besluit:

Zaak:

Besluit:

Zaak:

Besluit:

Zaak:

Besluit:

Zaak:

Besluit:

Zaak:

Besluit:

Zaak:

Besluit:

Zaak:

Besluit:

wetsvoorstel Wet bedrijfsleven 2019, uitvoeringstoetsen en ramingstoelichtingen - 35026-21

Desgewenst betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel

Brief regering - staatssecretaris van FinanciŽn, M. Snel - 26 oktober 2018 Aanbieding van de nota's van wijziging naar aanleiding van de heroverweging van het pakket vestigingsklimaat - 35000-79 Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel

Wetgeving - minister van FinanciŽn, W.B. Hoekstra - 18 september 2018 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2019) - 35026

Reeds geagendeerd voor de wetgevingsoverleggen d.d. 5 en 9 november 2018 De staatssecretaris van FinanciŽn zal worden verzocht in de planningsbrief voor het jaar 2019 in het bijzonder aandacht te geven aan de verwachte planning van fiscale wetsvoorstellen.

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van FinanciŽn,

 • M. 
  Snel - 25 oktober 2018

Nota naar aanleiding van het verslag - 35026-13

Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Nota van wijziging - staatssecretaris van FinanciŽn, M. Snel - 25 oktober 2018 Nota van wijziging - 35026-14

Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Nota van wijziging - staatssecretaris van FinanciŽn, M. Snel - 26 oktober 2018

Tweede nota van wijziging - 35026-15

Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van FinanciŽn, M. Snel - 2 november 2018

Nota naar aanleiding van het nader verslag - 35026-22 Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Wetgeving - staatssecretaris van FinanciŽn, M. Snel - 18 september 2018 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2019) - 35027

Reeds geagendeerd voor de wetgevingsoverleggen d.d. 5 en 9 november 2018

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van FinanciŽn,

 • M. 
  Snel - 25 oktober 2018

Nota naar aanleiding van het verslag - 35027-6

Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Nota van wijziging - staatssecretaris van FinanciŽn, M. Snel - 25 oktober 2018 Nota van wijziging - 35027-7

Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Wetgeving - staatssecretaris van FinanciŽn, M. Snel - 18 september 2018 Wijziging van enige wetten in verband met enkele maatregelen voor het bedrijfsleven (Wet bedrijfsleven 2019) - 35028

Reeds geagendeerd voor de wetgevingsoverleggen d.d. 5 en 9 november 2018

Nota van wijziging - staatssecretaris van FinanciŽn, M. Snel - 25 oktober 2018 Nota van wijziging - 35028-11

Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Nota van wijziging - staatssecretaris van FinanciŽn, M. Snel - 26 oktober 2018

Tweede nota van wijziging - 35028-13

Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak:

Besluit:

Zaak:

Besluit:

Zaak:

Besluit:

Zaak:

Besluit:

Zaak:

Besluit:

Zaak:

Besluit:

Zaak:

Besluit:

Zaak:

Besluit:

Zaak:

Besluit:

Zaak:

Besluit:

Zaak:

Besluit:

Zaak:

Besluit:

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van FinanciŽn,

 • M. 
  Snel - 2 november 2018

Nota naar aanleiding van het verslag - 35028-21

Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Nota van wijziging - staatssecretaris van FinanciŽn, M. Snel - 2 november 2018

Derde nota van wijziging - 35028-22

Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Wetgeving - staatssecretaris van FinanciŽn, M. Snel - 18 september 2018 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale vergroeningsmaatregelen 2019) - 35029

Reeds geagendeerd voor de wetgevingsoverleggen d.d. 5 en 9 november 2018

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van FinanciŽn,

 • M. 
  Snel - 25 oktober 2018

Nota naar aanleiding van het verslag - 35029-6

Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Nota van wijziging - staatssecretaris van FinanciŽn, M. Snel - 25 oktober 2018 Nota van wijziging - 35029-7

Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Wetgeving - staatssecretaris van FinanciŽn, M. Snel - 18 september 2018 Wijziging van de Wet op de kansspelbelasting voor landgebonden weddenschappen op de sport (Wet aanpassing kansspelbelasting voor sportweddenschappen) - 35031

Reeds geagendeerd voor de wetgevingsoverleggen 5 en 9 november 2018

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van FinanciŽn,

 • M. 
  Snel - 25 oktober 2018

Nota naar aanleiding van het verslag - 35031-6

Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Wetgeving - staatssecretaris van FinanciŽn, M. Snel - 18 september 2018 Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 (Wet implementatie artikel 1 richtlijn elektronische handel) - 35032

Reeds geagendeerd voor de wetgevingsoverleggen d.d. 5 en 9 november 2018

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van FinanciŽn,

 • M. 
  Snel - 25 oktober 2018

Nota naar aanleiding van het verslag - 35032-5

Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Wetgeving - staatssecretaris van FinanciŽn, M. Snel - 18 september 2018 Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 (Wet modernisering kleineondernemersregeling) - 35033

Reeds geagendeerd voor de wetgevingsoverleggen d.d. 5 en 9 november 2018

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van FinanciŽn,

 • M. 
  Snel - 25 oktober 2018

Nota naar aanleiding van het verslag - 35033-6

Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Nota van wijziging - staatssecretaris van FinanciŽn, M. Snel - 25 oktober 2018 Nota van wijziging - 35033-7

Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

 
 • 10. 
  Agendapunt:

Verslag rapporteurs ontwerpbegroting FinanciŽn en de Nationale

Schuld (IX)

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 2 november 2018

Verslag rapporteurs Sneller en Snels ontwerpbegroting 2019 Ministerie van FinanciŽn en de Nationale Schuld (IX) - 2018Z19902

Besluit:

Het verslag voor kennisgeving aannemen en de bijbehorende conceptbrief vaststellen met de aanvulling dat wordt gevraagd naar inzichtelijkheid van de risico's via Europese fondsen.

Noot:

 • ē 
  De commissie heeft 12 september 2018 besloten de leden Sneller (D66) en Snels (GL) aan te stellen als rapporteurs voor de begroting van het ministerie van FinanciŽn en de Nationale Schuld (IX). De thema's zijn 10 oktober 2018 vastgesteld: opvolging wetgevingsoverleg jaarverlsag 2017, inzichtelijkheid van financiŽle risico's en informatiebeveiliging/IT.
 • ē 
  De commissie heeft 10 oktober 2018 besloten geen begrotingsonderzoek in te plannen, maar de vragen van de rapporteurs per brief aan de bewindspersonen te versturen.
 • 11. 
  Agendapunt:

Belastingverdrag tussen Nederland en Algerije

Zaak:

Verdrag - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 16 oktober 2018

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Democratische Volksrepubliek Algerije tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het vermogen en het voorkomen van het ontduiken en ontwijken van belasting; Algiers, 9 mei 2018 - 35057-1

Besluit:

Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op woensdag 21 november 2018 om 14.00 uur.

Noot:

 • ē 
  De commissie heeft bij de recent aangeboden (wijzigingen van) belastingverdragen besloten tot het voeren van schriftelijk overleg.
 • ē 
  De minister van Buitenlandse Zaken heeft het verdrag ter stilzwijgende goedkeuring overlegd.
 • ē 
  De wens dat het verdrag aan de uitdrukkelijke goedkeuring van de Staten-Generaal wordt onderworpen kan door of namens ťťn van de Kamers of door ten minste vijftien leden van de Eerste Kamer dan wel dertig leden van de Tweede Kamer te kennen worden gegeven uiterlijk op 15 november

2018.

Volgcommissie(s):

BuZa

 • 12. 
  Agendapunt:

Intrekking van het wetsvoorstel vereenvoudiging formeel verkeer Belastingdienst (33714)

Zaak:

Wetgeving - staatssecretaris van FinanciŽn, F.H.H. Weekers - 30 augustus 2013 Wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en enige andere wetten in verband met de invoering van herziening bij aanslagen (Wet vereenvoudiging formeel verkeer Belastingdienst) - 33714

Besluit:

Ter informatie.

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van FinanciŽn, M. Snel - 16 oktober 2018

Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel - 33714-8

Besluit:

Voor kennisgeving aangenomen.

 • 13. 
  Agendapunt:

Intrekking van het wetsvoorstel Btw-constructies met (on)roerende zaken (30061)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van FinanciŽn, M. Snel - 16 oktober 2018

Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel - 30061-12

Besluit:

Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak:

Wetgeving - staatssecretaris van FinanciŽn, J.G. Wijn - 1 april 2005

Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 in verband met de aanpak van

Besluit:

constructies met betrekking tot (on)roerende zaken alsmede in verband met een aanpassing op enkele onderdelen - 30061

Ter informatie.

 • 14. 
  Agendapunt:

Wetsvoorstel spoedreparatie fiscale eenheid

Zaak:

Wetgeving - staatssecretaris van FinanciŽn, M. Snel - 4 juni 2018

Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en de Wet op de dividendbelasting 1965 in verband met enkele spoedreparaties inzake de fiscale eenheid en inzake het herstel van een omissie in de innovatiebox (Wet spoedreparatie fiscale eenheid) - 34959

Besluit:

Besluit:

Aanmelden voor plenaire behandeling.

De staatssecretaris verzoeken de Kamer te informeren waarom het zo lang heeft geduurd om de nota n.a.v. het verslag op te stellen. Tevens wordt de staatssecretaris verzocht de Kamer erover te informeren op welk moment naar zijn oordeel het noodzakelijk is dat de behandeling van dit wetsvoorstel in de Tweede Kamer is afgerond.

Zaak:

Nota van wijziging - staatssecretaris van FinanciŽn, M. Snel - 26 oktober 2018 Nota van wijziging - 34959-6

Besluit:

Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak:

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van FinanciŽn,

 • M. 
  Snel - 2 november 2018

Besluit:

Nota naar aanleiding van het verslag - 34959-7

Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

 • 15. 
  Agendapunt:

Nota van wijziging en nota n.a.v. het verslag Wet implementatie eerste EU-richtlijn antibelastingontwijking (ATAD1)

Zaak:

Wetgeving - staatssecretaris van FinanciŽn, M. Snel - 18 september 2018 Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en de

Invorderingswet 1990 in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2016/1164†i van de Raad van 12 juli 2016 tot vaststelling van regels ter bestrijding van belastingontwijkingspraktijken welke rechtstreeks van invloed zijn op de werking van de interne markt (PbEU 2016, L 234/26) (Wet implementatie eerste EU-richtlijn antibelastingontwijking) - 35030

Besluit:

Reeds geagendeerd voor de wetgevingsoverleggen d.d. 5 en 9 november 2018

Zaak:

Nota van wijziging - staatssecretaris van FinanciŽn, M. Snel - 25 oktober 2018 Nota van wijziging - 35030-8

Besluit:

Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak:

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van FinanciŽn,

 • M. 
  Snel - 25 oktober 2018

Besluit:

Nota naar aanleiding van het verslag - 35030-7

Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

 • 16. 
  Agendapunt:

Regeling bekostiging eenmalige handelingen financieel toezicht

Zaak:

Brief regering - minister van FinanciŽn, W.B. Hoekstra - 2 november 2018 Regeling bekostiging eenmalige handelingen financieel toezicht - 34870-17

Besluit:

Volgcommissie(s):

Voor kennisgeving aangenomen.

SZW

 • 17. 
  Agendapunt:

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit toezicht accountantsorganisaties houdende de aanwijzing van verschillende instellingen als organisatie van openbaar belang

Zaak:

Brief regering - minister van FinanciŽn, W.B. Hoekstra - 22 oktober 2018 Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit toezicht accountantsorganisaties houdende de aanwijzing van verschillende instellingen als organisatie van openbaar belang - 33977-19

Besluit:

Besluit:

Agenderen voor het op korte termijn te plannen algemeen overleg Accountancy. De minister verzoeken op korte termijn, met het oog op het te plannen algemeen overleg Accountancy, de eerder gevraagde visie op de accountancysector aan de Kamer te zenden.

 • 18. 
  Agendapunt:

Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door de minister van FinanciŽn

RFS Holdings B.V. - Fusieaankondiging Alawwal Bank en Saudi British Bank en schikkingsovereenkomst

Zaak:

Brief regering - minister van FinanciŽn, W.B. Hoekstra - 30 oktober 2018

RFS Holdings B.V. - Fusieaankondiging Alawwal Bank en Saudi British Bank en schikkingsovereenkomst - 31789-96

Besluit:

Agenderen voor het algemeen overleg Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2017 op 24 januari 2019.

 • 19. 
  Agendapunt:

Uitgifte groene obligaties

Zaak:

Brief regering - minister van FinanciŽn, W.B. Hoekstra - 31 oktober 2018

Uitgifte groene obligaties - 35000-IX-8

Besluit:

Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op donderdag 6 december 2018 om 14.00 uur

Noot:

In deze brief vermeldt de minister dat hij na onderzoek tot de conclusie is gekomen dat de uitgifte van een groene obligatie door de Nederlandse Staat wenselijk en mogelijk is en licht hij zijn bevindingen toe.

 • 20. 
  Agendapunt:

Tussenrapportage rentederivaten Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM)

Zaak:

Brief regering - minister van FinanciŽn, W.B. Hoekstra - 1 november 2018 Tussenrapportage rentederivaten Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM) - 31311210

Besluit:

Noot:

Agenderen voor het algemeen overleg FinanciŽle markten op 8 november 2018 Deze tussenrapportage is het vervolg op de Derde voortgangsrapportage rentederivaten van de AFM, die bij brief van 17 juli 2018 aan de Kamer is aangeboden.

Besluit:

Eveneens de Derde voortgangsrapportage rentederivaten van de Autoriteit FinanciŽle Markten (31 311, nr. 208) agenderen voor het algemeen overleg FinanciŽle markten op 8 november 2018.

Noot:

Eerder (in de procedurevergadering van 12 september 2018) was besloten de Derde voortgangsrapportage te agenderen voor een nog te plannen AO Bankensector.

 • 21. 
  Agendapunt:

De maatschappelijke consultatie over drie wettelijke beloningsmaatregelen in de financiŽle sector en het overleg met de financiŽle sector over het bonusplafond

Zaak:

Brief regering - minister van FinanciŽn, W.B. Hoekstra - 22 oktober 2018

Reactie op verzoek commissie inzake de uitkomsten van de maatschappelijke consultatie over de drie wettelijke beloningsmaatregelen in de financiŽle sector en over het overleg met de financiŽle sector over het bonusplafond - 33964-47

Besluit:

Noot:

Voor kennisgeving aangenomen.

De minister meldt in deze brief dat hij ernaar streeft de Kamer in december

 

2018 te berichten over zijn besluitvorming over drie voorgenomen wettelijke beloningsmaatregelen voor de financiŽle sector, die voorwerp waren van een inmiddels gesloten openbare internetconsultatie, alsmede over het bredere overleg met de sector over het bonusplafond.

 • 22. 
  Agendapunt:

Afschrift brief aan Eerste Kamer inzake voortgang van Invest-NL

Zaak:

Brief regering - minister van FinanciŽn, W.B. Hoekstra - 19 oktober 2018 Afschrift brief aan Eerste Kamer inzake voortgang van Invest-NL - 2018Z18941

Besluit:

Agenderen voor het algemeen overleg Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2017 op donderdag 24 januari 2019.

Volgcommissie(s):

EZK, BuHa-OS

 • 23. 
  Agendapunt:

Toezeggingen op het terrein van de financiŽle markten najaar 2018

Zaak:

Brief regering - minister van FinanciŽn, W.B. Hoekstra - 2 november 2018 Toezeggingen op het terrein van de financiŽle markten najaar 2018 - 32545-84

Besluit:

Agenderen voor het algemeen overleg FinanciŽle markten op donderdag 8 november 2018.

 • 24. 
  Agendapunt:

Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door de staatssecretaris van FinanciŽn

Beantwoording vragen commissie over de opening van de formele onderzoeksprocedure door de Europese Commissie in het dossier fiscale rulings Inter Ikea Systems BV

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van FinanciŽn, M. Snel - 18 oktober 2018 Beantwoording vragen commissie over de opening van de formele onderzoeksprocedure door de Europese Commissie in het dossier fiscale rulings Inter Ikea Systems BV - 25087-221

Besluit:

Agenderen voor een begin 2019 te plannen algemeen overleg over belastingontwijking.

 • 25. 
  Agendapunt:

Stand van zaken richtlijnvoorstellen belastingheffing digitale economie

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van FinanciŽn, M. Snel - 18 oktober 2018

Stand van zaken richtlijnvoorstellen belastingheffing digitale economie - 349417

Besluit:

De staatssecretaris verzoeken om de Kamer tijdig voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofin van woensdag 28 november 2018 nader te informeren over de stand van zaken van de richtlijnvoorstellen belastingheffing digitale economie.

Volgcommissie(s):

EU

 • 26. 
  Agendapunt:

Voortgang van de werving van nieuwe medewerkers voor de Belastingdienst

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van FinanciŽn, M. Snel - 17 oktober 2018 Voortgang van de werving van nieuwe medewerkers voor de Belastingdienst -31066-435

Besluit:

Agenderen voor het algemeen overleg over de Belastingdienst op donderdag 6 december 2018.

Besluit:

Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op donderdag

22 november 2018 om 14.00 uur.

Noot:

De staatssecretaris zal worden verzocht de antwoorden op de feitelijke vragen uiterlijk maandag 3 december 2018 aan de Kamer te zenden, zodat deze

kunnen worden betrokken bij (de voorbereiding van) het algemeen overleg over de Belastingdient op donderdag 6 december 2018.

 
 • 27. 
  Agendapunt:

Kabinetsreactie op het rapport 'Evaluatie teruggaafregeling LNG in de accijnzen'

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van FinanciŽn, M. Snel - 19 oktober 2018 Kabinetsreactie op het rapport íEvaluatie teruggaafregeling LNG in de accijnzen' - 32800-45

Besluit:

Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op dinsdag 20 november 2018 om 14.00 uur.

Volgcommissie(s):

EZK, I&W

 • 28. 
  Agendapunt:

Bezwaarschriften aangaande de btw-correctie voor het privťgebruik van een zakelijke auto

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van FinanciŽn, M. Snel - 23 oktober 2018 Bezwaarschriften aangaande de btw-correctie voor het privťgebruik van een zakelijke auto - 31066-436

Besluit:

De staatssecretaris verzoeken te reflecteren op het proces rond de bezwaarschriften aangaande het privťgebruik van een zakelijke auto en de Kamer daarover te informeren.

Besluit:

Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg over autogerelateerde belastingen.

 • 29. 
  Agendapunt:

22e halfjaarsrapportage Belastingdienst

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van FinanciŽn, M. Snel - 31 oktober 2018

22e halfjaarsrapportage Belastingdienst - 31066-438

Besluit:

Agenderen voor het algemeen overleg over de Belastingdienst op donderdag 6 december 2018.

Besluit:

Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op donderdag

22 november 2018 om 14.00 uur.

Noot:

De staatssecretaris zal worden verzocht de antwoorden op de feitelijke vragen uiterlijk maandag 3 december 2018 aan de Kamer te versturen zodat deze kunnen worden betrokken bij (de voorbereiding op) het algemeen overleg over de Belastingdient op donderdag 6 december 2018.

 • 30. 
  Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over de vrijstelling voor het nultarief van zeeschepen

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van FinanciŽn, M. Snel - 2 november 2018 Antwoorden op vragen commissie over de reactie op de motie van het lid Aukje de Vries c.s. over de vrijstelling voor het nultarief van zeeschepen - 35026-23

Besluit:

Voor kennisgeving aangenomen.

 • 31. 
  Agendapunt:

Jaarplan 2019 Belastingdienst

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van FinanciŽn, M. Snel - 5 november 2018 Jaarplan 2019 Belastingdienst - 31066-439

Besluit:

Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op donderdag

22 november 2018 om 14.00 uur.

Noot:

De staatssecretaris zal worden verzocht de antwoorden op de feitelijke vragen uiterlijk maandag 3 december 2018 aan de Kamer te versturen zodat deze kunnen worden betrokken bij (de voorbereiding op) het algemeen overleg over de Belastingdient op donderdag 6 december 2018.

Besluit:

Agenderen voor het algemeen overleg over de Belastingdienst op donderdag 6

december 2018.

 • 32. 
  Agendapunt:    Monitoren effecten aanpak belastingontwijking en planning

maatregelen aanpak belastingontwijking

Zaak:    Brief regering - staatssecretaris van FinanciŽn, M. Snel - 6 november 2018

Monitoren effecten aanpak belastingontwijking en planning maatregelen aanpak belastingontwijking - 25087-222

Besluit:    Agenderen voor een begin 2019 te plannen algemeen overleg over

belastingontwijking.

Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door een andere bewindspersoon

Geen agendapunten Rijksuitgaven

 • 33. 
  Agendapunt:    Operatie Inzicht in Kwaliteit

Zaak:    Brief regering - minister van FinanciŽn, W.B. Hoekstra - 5 oktober 2018

Reactie op verzoek commissie over de Operatie Inzicht in Kwaliteit - 31865-121

Besluit:    Besluiten conform de voorstellen van de leden Sneller (D66) en Snels (GL)(zie

noot).

Noot:    De leden Sneller (D66) en Snels (GL) hebben op verzoek van de commissie

enkele voorstellen voorbereid over de betrokkenheid van de Kamer bij de Operatie Inzicht in Kwaliteit.

 • ē 
  De minister van FinanciŽn heeft halfjaarlijkse voortgangsrapportages toegezegd over de operatie. Deze voortgangsrapportages behandelen in een jaarlijks algemeen overleg over rijksbrede ontwikkelingen in begroten en verantwoorden, met het eerstvolgende overleg begin februari 2019. Bij ontvangst van de voortgangsrapportages besluiten over eventuele inzet van andere instrumenten, zoals het doorgeleiden naar de vaste en algemene commissies wanneer voor hen relevante ontwikkelingen worden beschreven.
 • ē 
  De betrokkenheid van de Algemene Rekenkamer bespreken tijdens het periodiek overleg, dat zal zijn gehouden op woensdag 7 november 2018.
 • ē 
  De leden Sneller en Snels verzoeken als rapporteurs de voortgang van

de operatie structureel te blijven volgen en wanneer wenselijk verslag uit te brengen of de commissie andere voorstellen te doen.

 • 34. 
  Agendapunt: Besluit:

Noot:

Werkprogramma rijksuitgaven in 2019

Een kort besloten overleg plannen over het werkprogramma rijksuitgaven in 2019 en terugblik op de uitvoering van rijksuitgaventaken en onder de leden deelname inventariseren.

 • ē 
  De commissie bepaalt periodiek haar prioriteiten en activiteiten op het terrein van rijksuitgaven en legt deze vast in een openbaar werkprogramma. Het huidige werkprogramma beslaat de periode 20182021 (Kamerstuk 31597, nr. 14). Dit werkprogramma wordt

jaarlijks geactualiseerd, waarbij acties voor het komende jaar en eventuele herziening van de meerjarige prioriteiten worden besproken.

 • ē 
  De commissiestaf stelt voor een kort overleg (1 uur) te plannen met belangstellende leden over acties en prioriteiten op het terrein van rijksuitgaven in 2019. De resultaten worden ter besluitvorming voorgelegd aan de commissie. Ter voorbereiding stelt de commissiestaf een overzicht op van afgeronde acties in 2018 en actuele ontwikkelingen.
 
 • 35. 
  Agendapunt:

Evaluatie activiteiten verantwoording 2018

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 5 november 2018

Stafnotitie - Evaluatie activiteiten verantwoording 2018 - 2018Z19988

Besluit:

De conceptevaluatie openbaar maken en agenderen voor het te plannen gesprek over acties en prioriteiten op het terrein van rijksuitgaven in 2019.

Noot:

 • ē 
  De activiteiten van de commissie FinanciŽn rond de verantwoording (zoals de V-100) worden jaarlijks voorbereid door een projectgroep bestaande uit ťťn of enkele leden (in 2018 het lid Sneller), de commissiestaf en de dienst communicatie.
 • ē 
  Deze stafnotitie betreft de evaluatie door de projectgroep van de activiteiten in 2018.
 • 36. 
  Agendapunt:

Ter informatie - Recent van de Algemene Rekenkamer ontvangen brieven/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan FinanciŽn

Zaak:

Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene

Rekenkamer, A.P. Visser - 31 oktober 2018

Rapport "FinanciŽle processen JSF; Internationaal samenwerken, nationaal controleren" - 26488-446

Besluit:

Noot:

Ter informatie.

ēVoortouwcommissie: Defensie

Volgcommissie(s):

 • ē 
  Behandelgeschiedenis: procedurevergadering 8 november 2018 ēVoorstel: Desgewenst betrekken bij algemeen overleg Materieel Defensie, te plannen vůůr het Kerstreces.

FIN

 • 37. 
  Agendapunt:

Ter informatie - Recent van de Europese Rekenkamer ontvangen brieven/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan FinanciŽn

Zaak:

Brief derden - Europese Rekenkamer (ERK) te Luxembourg - 9 oktober 2018 Aanbieding jaarverslag 'De controle 2017 van EU-agentschappen in het kort' van ERK - 2018Z18789

Besluit:

Noot:

Ter informatie.

ēVoortouwcommissie: EUZA

Volgcommissie(s):

 • ē 
  Behandelgeschiedenis: procedurevergadering 14 november 2018 ēVoorstel: nog niet bekend

FIN

 • 38. 
  Agendapunt:

Focusonderwerp 2018 in het Financieel Jaarverslag Rijk

Zaak:

Brief regering - minister van FinanciŽn, W.B. Hoekstra - 18 oktober 2018 Financieel Jaarverslag Rijk focusonderwerp 2018 - 31865-122

Besluit:

Voor kennisgeving aangenomen.

 • 39. 
  Agendapunt:

Europa

Lijst nieuwe EU-voorstellen 2018, week 42 (FIN), 2018

Zaak:

Lijst met EU-voorstellen - griffier, A.H.M. Weeber - 18 oktober 2018

Lijst nieuwe EU-voorstellen 2018, week 42 (FIN), 2018 - 2018Z18810

Besluit:

Noot:

Behandelvoorstellen in de onderstaande noot volgen.

COM (2018) 704†i Wijz. Algemene begroting 2018 v.w.b. betalings- en vastleggingskredieten

Volgcommissie(s):

Noot: zesde gewijzigde begroting 2018 met diverse mutaties aan inkomstenen uitgavenkant betreffende onder meer bijstellingen voor een tweetal EU fondsen, het Europees agentschap voor chemische stoffen (ECHA) en de afdrachtskorting van het VK.

Behandelvoorstel: voor kennisgeving aannemen

COM (2018) 682†i en COM (2018) 683†i: voorstel voor Raadsbesluiten betreffende het namens de Europese Unie in het Gemengd Comitť van de EER in te nemen standpunt over een wijziging van bijlage IX (FinanciŽle diensten) bij de EER-overeenkomst

Noot: voorstellen voor Raadsbesluiten om de EER-overeenkomst aan te passen aan recente wijzigingen van EU-wetgeving: de verordening betreffende geldovermakingen, de vierde anti-witwasrichtlijn en richtlijn 2014/51†i/EU betreffende de bevoegdheden van de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (EIOPA) en de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA).

Behandelvoorstel: voor kennisgeving aannemen

OR: Raadpleging EU-ťťnloketfaciliteit voor douane

Noot: de Kamer ontvangt krachtens de standaardinformatieafspraken de definitieve kabinetsreactie op alle consultaties van de Europese Commissie waarop het kabinet reageert.

Behandelvoorstel: voor kennisgeving aannemen

COM (2018) 705†i: VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD over de activiteiten van de IFRS Foundation, EFRAG en PIOB in 2017

Noot: het betreft het jaarlijks verslag van de Europese Commissie over de op het vlak van het zetten van accountancy en auditing standaarden actieve organen International Financial Reporting Standards Foundation (IFRS), de European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) en de Public Interest Oversight Board (PIOB).

Behandelvoorstel: voor kennisgeving aannemen

COM (2018) 714†i: Raadsbesluit waarbij Nederland wordt gemachtigd een bijzondere maatregel in te voeren die afwijkt van artikel 285 van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde

Noot: de Nederlandse regering heeft bij brief van 19 juli 2018 de Europese Commissie verzocht om kleine bedrijven met een jaaromzet van niet meer dan 25 000 EUR, in afwijking van artikel 285 van de btw-richtlijn, vrij te kunnen stellen van btw-afdracht. Het voorstel betreft de besluitvorming ter zake. OPMERKING: de omzetdrempel voorgesteld in de Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 (Wet modernisering kleineondernemersregeling) deel uitmakend van het belastingplan 2019 bedraagt 20 000 EUR (link kamerstukdossier).

Behandelvoorstel: betrekken bij behandeling pakket Belastingplan 2019

EU

 • 40. 
  Agendapunt:

Aanbieding speciaal verslag "Een reeks vertragingen bij IT-douanesystemen: wat ging er mis?" van ERK

Zaak:

Brief derden - Europese Rekenkamer (ERK) te Luxembourg - 10 oktober 2018 Aanbieding speciaal verslag "Een reeks vertragingen bij IT-douanesystemen: wat ging er mis?" van ERK - 2018Z18076

Besluit:

Een gesprek per videoconferentie organiseren met de opstellers van de rapportage.

Noot:

Voorafgaand aan het gesprek wordt geÔnventariseerd of ten minste vijf leden daaraan zullen deelnemen.

Volgcommissie(s):

EZK

 • 41. 
  Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over het Fiche: InvestEU†i

Zaak:

Brief regering - minister van FinanciŽn, W.B. Hoekstra - 22 oktober 2018 Antwoorden op vragen commissie over het Fiche: InvestEU†i - 22112-2704

Besluit:

Agenderen voor algemeen overleg over fiches over onderdelen van het

Meerjarig Financieel Kader (MFK) op 13 december 2018 .

 • 42. 
  Agendapunt:

Gezamenlijk statement over het ESM van 10 EU-landen

Zaak:

Brief regering - minister van FinanciŽn, W.B. Hoekstra - 2 november 2018 Gezamenlijk statement over het ESM van 10 EU-landen - 21501-07-1552

Besluit:

Agenderen voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad op 28 november 2018

Volgcommissie(s):

EU

 • 43. 
  Agendapunt:

Factsheets over het Europese btw-dossier

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 2 november 2018

Stafnotitie - factsheets over het Europese Europese btw-dossier - 2018Z19956

Besluit:

Instemmen met het voorstel van de rapporteurs Lodders (VVD) en Omtzigt (CDA) om de in de stafnotitie genoemde personen te vragen een factsheet op te stellen over enkele Europese btw-voorstellen.

Noot:

Na ontvangst van de factsheets zal de commissie graag met de opstellers daarvan in gesprek gaan.

 • 44. 
  Agendapunt:

Noot:

Videoconferentie met Finse parlementariŽrs over ontwikkeling EMU

Besluit: Oganiseren van een gesprek per videoverbinding op woensdag 21 november 2018, van 10.30 tot 11.15 uur met een delegatie van Finse parlementariŽrs over ontwikkeling EMU, in het bijzonder naar aanleiding van de Italiaanse ontwerpbegroting.

Besluit: Eerder die ochtend een vergadering van een voorbereidingsgroep plannen (leden Omzigt, Sneller en Azarkan)

Noot: in de procedurevergadering van 18 oktober il. heeft het lid Sneller het voorstel gedaan om te trachten in de aanloop naar het AO Eurogroep/Ecofin van 1 november jl. een videconferentie te houden met Finse parlementariŽrs. Dat bleek agendatechnisch niet mogelijk te zijn. Daarom is voorgesteld in de aanloop naar het AO Eurogroep/Ecofinraad van 28 november alsnog een videoconferentie te houden.

Het voorgestelde tijdstip is met het Finse parlement afgestemd.

 • 45. 
  Agendapunt:

Programma van het werkbezoek van de commissies EUZA en FIN aan Berlijn op 29 en 30 november 2018

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 6 november 2018

Programma van het werkbezoek van de commissies EUZA en FIN aan Berlijn op 29 en 30 november 2018 - 2018Z20150

Besluit:

Ter informatie.

 • 46. 
  Agendapunt:

Besluit

Overig

De aanvraag tot het opstellen van twee factsheets

Afgezien wordt van het opvragen van een factsheet over dividendbelasting. Daarnaast wordt vooralsnog eveneens afgezien van het opvragen van

Noot:

een factsheet over CO2-minimumprijzen.

 • ē 
  Tot het opvragen van een factsheet over dividendbelasting was besloten in
 

de procedurevergadering van 26 september 2018 naar aanleiding van het voorstel om de dividendbelasting af te schaffen, dat was opgenomen in het wetsvoorstel bronbelasting 2020.

 • ē 
  Naar aanleiding van de ontvangst van de Fiscale vergroeningsbrief, die de staatssecretaris van FinanciŽn op 29 juni 2018 aan de Kamer zond, had de commissie overeenkomstig haar jaarplanning voor 2018 besloten een wetenschappelijk factsheet over CO2-minimumprijzen voor elektriciteitsopwekking op te vragen.
 • 47. 
  Agendapunt:

Technische briefing Algemene Rekenkamer over de 'Mini-One-Stop-Shop'

Besluit

De technische briefing organiseren op woensdag 28 november 2018 van 15.30-16.30 uur.:

Noot:

 • ē 
  Voorafgaand aan deze briefing wordt geÔnventariseerd of ten minste vijf leden daaraan zullen deelnemen.
 • ē 
  De Algemene Rekenkamer is voornemens woensdag 28 november een rapport te publiceren over het toezicht van de Belastingdienst op de naleving van btw-verplichtingen bij grensoverschrijdende elektronische dienstverlening, in het bijzonder het íMini-One-Stop-Shop' (MOSS)-systeem. Dit systeem vereenvoudigt de naleving voor bedrijven. Vanaf

2021 zal het systeem ook gebruikt worden voor de levering van goederen. De centrale onderzoeksvraag van het rapport is of de Belastingdienst daar klaar voor is.

 • 48. 
  Agendapunt:

Reactie ABN AMRO op verzoek van de commissie over het Duitse parlementaire onderzoek naar de CumEx-deals

Zaak:

Brief derden - ABN AMRO Bank NV te Amsterdam - 2 november 2018

Besluit:

Informatie ABN AMRO Bank NV over reactie ABN AMRO op verzoek van Duitse parlementaire enquÍtecommissie over CumEx-deals - 2018Z19981

Nadere vragen voorleggen aan ABN AMRO met betrekking tot het rechtshulpverzoek dat in het verleden is gedaan.

Noot:

 • ē 
  In de procedurevergadering van 18 oktober jl. besloot de commissie ABN AMRO te verzoeken om de commissie te informeren over door de bank niet beantwoorde vragen van een Duitse parlementaire enquÍtecommissie. Tevens besloot de commissie de staf te vragen na te gaan wat de vragen waren die deze enquÍtecommissie aan de bank had willen stellen.
 • ē 
  In de reactie van ABN AMRO is vermeld dat het verzoek van de Duitse

Besluit:

enquÍtecommissie zag op het doorgeleiden van een door een derde opgesteld document; het verzoek bevatte geen door ABN AMRO te beantwoorden vragen.

De regering te verzoeken de bij de Regeling van werkzaamheden van 18 oktober 2018 gevraagde reactie op het Europese onderzoek van een journalistencollectief naar grootschalige fraude met dividendbelasting binnen een week aan de Kamer te zenden.

 • 49. 
  Agendapunt:

Verzoek KNV (mede namens andere organisaties) tot aanbieding petitie op 13 november 2018 m.b.t. de voorgenomen afschaffing van de teruggaafregeling BPM voor taxivoertuigen per 2020

Zaak:

Brief derden - Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) te Den Haag - 2 november 2018

Verzoek KNV, mede namens meerdere organisaties, tot aanbieding petitie m.b.t. voorgenomen maatregel van het kabinet om de teruggaafregeling BPM voor taxivoertuigen per 2020 af te schaffen d.d. 13 november 2018 -2018Z20006

Besluit:

Petitieaanbieding organiseren.

 • 50. 
  Agendapunt:    Verzoek Exclusieve Sportcentra tot aanbieding petitie 'Geen btw-

verhoging op sport'

Zaak:    Brief derden - Exclusieve Sportcentra te Vlaardingen - 2 november 2018

Verzoek Exclusieve Sportcentra tot aanbieding petitie 'Geen btw-verhoging op sport' - 2018Z20178

Besluit:    Petitieaanbieding organiseren.

Volgcommissie(s):    VWS

 • 51. 
  Agendapunt:    Overzicht van commissieactiviteiten en plenaire activiteiten op het

terrein van de commissie FinanciŽn

Besluit    Ter informatie (stand per 6 november 2018)

Plenaire activiteiten

 • a) 
  Wetgeving:
 • Belastingplan 2019; behandeling is voorzien op 13 en 14 november, met stemmingen op 15 november
 • Wet implementatie eerste EU-richtlijn antibelastingontwijking: behandeling loopt mee in het behandelschema van het Belastingplan 2019
 • Goedkeuring van het op 24 november 2016 te Parijs tot stand gekomen Multilateraal Verdrag ter implementatie van aan belastingverdragen gerelateerde maatregelen ter voorkoming van grondslaguitholling en winstverschuiving (Trb. 2017, 86, en Trb. 2017, 194) (34853-R2096): op 5 juli 2018 aangemeld voor plenaire behandeling, welke thans is voorzien in de week van maandag 19 november 2018
 • b) 
  (Meerderheids)debatten:
 • 1) 
  Debat met de minister over de regie op de accountancysector via de Autoriteit FinanciŽle Markten (aangevraagd door het lid Paternotte (D66) op 20 december 2017; nr. 4 op de lijst)
 • 2) 
  Debat met de minister over het gebruik van contant geld in de samenleving (aangevraagd door het lid Van Rooijen (50PLUS) op 7 maart 2018; nr. 12 op de lijst)
 • 3) 
  Debat met de staatssecretaris over het evaluatierapport over het onterecht terugvorderen van kinderopvangtoeslagen (aangevraagd door het lid Omtzigt (CDA) op 4 september 2018; nr. 53 op de lijst)
 • 4) 
  Debat met de minister over de schikking van ING wegens het faciliteren van witwassen (aangevraagd door het lid Alkaya (SP) op 4 september 2018; nr. 54 op de lijst)
 • 5) 
  Debat met de staatssecretaris (en de minister van BuHa-OS) over het tekortschieten van de Nederlandse controle op wapendoorvoer (aangevraagd door het lid Lodders (VVD) op 26 september 2018; nr. 69 op de lijst)
 • 6) 
  Debat met de minister en staatssecretaris over fraude met de dividendbelasting (aangevraagd door het lid Van Weyenberg (D66) op 18 oktober 2018; nr. 76 op de lijst)
 • c) 
  Dertigledendebatten/interpellaties:
 • 1) 
  Dertigledendebat met de minister over de bonuscultuur in de financiŽle sector (aangevraagd door het lid Leijten (SP) op 20 februari 2018; nr. 3 op de lijst)
 • 2) 
  Dertigledendebat met de minister over accountants van KPMG die betrokken zouden zijn bij smeergeldbetalingen (aangevraagd door het lid Leijten (SP) op 28 maart 2018; nr.18 op de lijst)
 • 3) 
  Dertigledendebat met de minister over het bericht dat Brussel overweegt een financiŽle bijdrage van Ä56 miljard te vragen aan de ECB (aangevraagd door het lid Van Rooijen (50PLUS) op 29 maart 2018; nr. 23 op de lijst)
 • 4) 
  Dertigledendebat met de minister over de risico's van investeringen in fossiele brandstoffen (aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD) op 10 april 2018; nr. 30 op de lijst)
 • 5) 
  Dertigledendebat met de minister over het bericht dat Nederlandse banken betrokken zijn bij misstanden in de palmoliesector (aangevraagd door het lid

Van Raan (PvdD) op 3 juli 2018; nr. 58 op de lijst)

 • 6) 
  Interpellatiedebat met de minister over een apart wetsvoorstel inzake het afschaffen van de dividendbelasting (aangevraagd door het lid Van Rooijen (50PLUS) op 4 september 2018; nr. 67 op de lijst)
 • 7) 
  Dertigledendebat met de minister over de staat van de financiŽle sector 10 jaar na de start van de financiŽle crisis (aangevraagd door het lid Nijboer (PvdA) op 4 september 2018; nr. 74 op de lijst)
 • d) 
  Tweeminutendebatten (VAO's/VSO's):
 • VAO Stand van zaken erf- en schenkbelasting (AO d.d. 25/09)

Reeds geplande algemeen overleggen

do 08-11-2018 -- 14.00-17.00 FinanciŽle markten

wo 28-11-2018 -- 10.00-13.00 do 06-12-2018 -- 13.00-17.00 do 13-12-2018 -- 14.00-16.00 Financieel Kader (MFK) do 17-01-2019 -- 10.00-13.00 do 24-01-2019 -- 10.00-13.00 do 07-02-2019 -- 10.00-13.00 do 07-03-2019 -- 10.00-13.00 wo 03-04-2019 -- 10.00-13.00 do 04-04-2019 -- 10.00-12.00 do 06-06-2019 -- 10.00-13.00

Eurogroep/Ecofinraad

Belastingdienst

Fiches over onderdelen van het Meerjarig Eurogroep/Ecofinraad

Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2017

Eurogroep/Ecofinraad

Eurogroep/Ecofinraad

Eurogroep/Ecofinraad

IMF

Eurogroep/Ecofinraad

Overige commissieactiviteiten:

wo 07-11-2018 10.00-11.30 Periodiek overleg met de Algemene Rekenkamer

wo 12-12-2018 11.00-16.15 Rondetafelgesprek Stand van zaken financiŽle sector

ma 21-01-2019 10.30-13.30 Besloten werkbezoek aan de Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM)

ma 21-01-2019 14.00-17.00 Besloten werkbezoek aan De Nederlandsche

Bank (DNB)

NB: op 29/30 november leggen de commissies EUZA en FinanciŽn een gezamenlijk werkbezoek af aan Berlijn.

Nog te plannen activiteiten:

 • een werkbezoek aan Frankfurt (ECB, ESRB en EIOPA)
 • een rondetafelgesprek over Digitaledienstenbelasting
 • een werkbezoek aan de Douane i.v.m. voorbereidingen op de Brexit

Procedurevergaderingen t/m zomerreces 2019

NB: ook in 2019 worden de procedurevergaderingen van deze commissie zo

veel als mogelijk eens in de twee weken gehouden op de woensdagmiddag.

Afwijkende dagen/tijden zijn in dit overzicht onderstreept:

wo 21-11-2018 -- 15.30-16.30

do 06-12-2018 -- 10.00-11.00

wo 19-12-2018 -- 15.30-16.30

wo 23-01-2019 -- 15.30-16.30

wo 06-02-2019 -- 10.15-11.15

wo 20-02-2019 -- 15.30-16.30

wo 13-03-2019 -- 15.30-16.30

wo 27-03-2019 -- 15.30-16.30

wo 10-04-2019 -- 15.30-16.30

wo 24-04-2019 -- 15.30-16.30

wo 22-05-2019 -- 10.15-11.15

wo 05-06-2019 -- 15.30-16.30

wo 19-06-2019 -- 15.30-16.30

wo 03-07-2019 -- 15.30-16.30

 
 • 52. 
  Agendapunt: Besluit

Werkbezoeken aan De Nederlandsche Bank

De staf van de commissie wordt verzocht in overleg met DNB een andere datum voor te stellen voor een tweede werkbezoek aan DNB in 2019.

Noot: op 21 januari 2019 vindt een werkbezoek aan DNB plaats.

 • 53. 
  Agendapunt:

Rondvraag

Voorstel voor een werkbezoek van de commissie FinanciŽn aan Rome

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, F. Azarkan (DENK) - 2 november 2018

Voorstel voor een werkbezoek van de commissie FinanciŽn aan Rome -2018Z19921

Besluit:

De staf van de commissie wordt verzocht een voorstel uit te werken voor het afleggen van een tweedaags werkbezoek aan Rome in de tweede helft van januari of de eerste helft van februari 2019 met als thema's onder meer de euro, de Italiaanse staatsschuld, de Italiaanse bankensector en de stand van de Italiaanse economie.

 • 54. 
  Agendapunt:

Besloten

Aanbod van de minister van FinanciŽn om de commissie vertrouwelijk te informeren over onderwerpen aangaande de Eurogroep/Ecofinraad

Besluit:

Van het aanbod om de Kamer vertrouwelijk te informeren maakt de commissie

Noot:

geen gebruik.:

 • ē 
  De minister heeft in het AO Eurogroep/Ecofinraad van 1 november 2018 aangeboden dat hij desgewenst bereid is de commissie vertrouwelijk te informeren over Eurogroep/Ecofinonderwerpen in aanvulling op wat hij daarover in het openbaar kan vertellen in de reguliere algemene overleggen.
 • 55. 
  Agendapunt: Besluit

(Mogelijk) bezoek van de commissie aan het ministerie van FinanciŽn

De commissie heeft zich op initiatief van haar voorzitter beraden op de vraag of een bezoek aan het ministerie van nut zou kunnen zijn en heeft besloten daartoe niet over te gaan.

 • 56. 
  Agendapunt:

Noot:

Afscheid van een adjunct-griffier van de commissie voor FinanciŽn

Per 12 november 2018 treedt Henk van Zuilen uit dienst in verband met het aanvaarden van een andere betrekking.

Griffier:

A.H.M. Weeber

Activiteitnummer:

2018A02227

17

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in ťťn oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.