35000 XIII, nr. 42 - Motie Sienot c.s. over ook restwarmte van datacenters meetellen - Vaststelling begroting Economische Zaken en Klimaat 2019 - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zaterdag 20 juli 2019
kalender
Deze motie werd op 8 november 2018 ingediend door het Tweede Kamerlid Matthijs Sienot (D66) i bij de behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling begroting Economische Zaken en Klimaat 2019 en was mede ondertekend door Carla Dik-Faber (CU) i, Agnes Mulder (CDA) i, Kees Verhoeven (D66) i en Dilan Yesilgöz-Zegerius (VVD) i.
 
Het zgn. dictum luidt als volgt:
 

verzoekt de regering om, in Europees perspectief aandacht te vragen voor dit hiaat in de regelgeving en ernaar te streven dat voor de eisen aan de nieuwe BENG-norm ook restwarmte van datacenters meegeteld kan worden.

 

Inhoudsopgave

1.

Documenten

2 8 november 2018, motie, nr. 42     KST35000XIII42
Motie Sienot c.s. over ook restwarmte van datacenters meetellen
 

2.

Dossier