Veelplegeraanpak voor milieucriminelen nodig

Met dank overgenomen van GroenLinks (GL) i, gepubliceerd op woensdag 7 november 2018.

De kans dat bedrijven die een milieudelict begaan dat vaker doen is groot. De handhaving schiet te kort, de pakkans is klein en de boete laag. De maatschappelijke kosten van de milieudelicten zijn vaak hoog; het brengt de leefomgeving van mensen in gevaar en het verwijderen van giftige stoffen uit bodem en water kost veel geld. GroenLinks wil daarom dat er voor bedrijven die meerdere malen de milieuregels overtreden, een veelplegeraanpak komt.

Zodat risicobedrijven beter in de gaten worden gehouden en steeds zwaarder bestraft worden en het financieel niet meer loont om een milieudelict te begaan. GroenLinks Tweede Kamerlid Suzanne Kröger stelt het plan vandaag voor tijdens de begrotingsbehandeling.

Kröger: ‘Het zijn steeds weer dezelfde bedrijven die de regels aan hun laars lappen. Ze werken met zeer giftige en gevaarlijke stoffen. Die bedrijven komen nu veel te makkelijk weg met hun misdaden. Net als bij draaideurcriminelen willen we dat deze cowboys steeds harder gestraft worden, dat hun misdaden uit het verleden meegerekend worden in de hoogte van boetes en dat ze geen nieuwe vergunning meer krijgen.’

Veelplegeraanpak milieucriminaliteit

De aanpak voor veelplegers bestaat uit verschillende onderdelen. De handhaving moet beter, de pakkans groter en het moet niet langer winstgevend zijn voor bedrijven om toch een milieudelict te begaan. Een paar euro kostenbesparing voor een bedrijf kan de samenleving soms tonnen schade opleveren. De belangrijkste maatregelen:

 • • 
  Bedrijven die vaker milieudelicten plegen worden onder verhoogd toezicht gesteld.
 • • 
  Boetes worden steeds hoger en zijn gerelateerd aan de maatschappelijke risico’s en schade
 • • 
  Three strikes out: bedrijven die vaker betrapt worden verliezen hun vergunning
 • • 
  Er komt extra geld voor handhaving, de ILT (Inspectie voor Leefomgeving en Transport) wordt versterkt, de €12 miljoen aan bezuinigingen worden teruggedraaid.
 • • 
  De eis voor een financiële zekerheidsstelling wordt weer ingevoerd, zodat gemeenten niet opdraaien voor de saneringskosten.
 • • 
  Bij de kosten van de vergunning zitten de kosten voor de handhaving inbegrepen. Zodat de risicobedrijven betalen en niet de samenleving.
 • • 
  Bij een vergunningaanvraag van een risicobedrijf wordt vaker de BIBOB toegepast om criminelen te weren

Veiligheid en handhaving

Afvalbedrijven, chemische bedrijven, plasticfabrikanten en raffinaderijen, werken met explosieve brandgevaarlijke en zeer giftige stoffen. Het is dus van groot belang dat juist deze bedrijven zich strikt aan de regels houden. Toch blijkt uit cijfers van RIVM en ILT dat dit vaak niet het geval is. In 2017 zijn er 511 inspecties uitgevoerd bij bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen, er werden in totaal 664 overtredingen geconstateerd. Steeds vaker is er achterstallig onderhoud en zijn installaties verouderd. Uit het Nationaal Onderzoek Gevaarlijke Stoffen van de transportsector blijkt dat 1/3 van de transportbedrijven die met gevaarlijke stoffen werken de afgelopen vijf jaar geen enkele inspectie heeft gehad. Meer dan de helft van die bedrijven geeft zelf aan dat er naar hun mening teveel rotte appels in de sector werkzaam zijn.