Remigratie in perspectief. Evaluatie wijziging Remigratiewet 2014 (bijlage bij 33085,nr.18) - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zaterdag 16 januari 2021
kalender

Remigratie in perspectief. Evaluatie wijziging Remigratiewet 2014 (bijlage bij 33085,nr.18)


1.

Hoofddocument

 
 
 

2.

Meer informatie

 

3.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.