Parlementair behandelvoorbehoud bij: betreffende het einde van de omschakeling tussen winter- en zomertijd en tot intrekking van Richtlijn 2000/84/EG, COM (2018) 639 - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Dinsdag 14 juli 2020
kalender

Parlementair behandelvoorbehoud bij: betreffende het einde van de omschakeling tussen winter- en zomertijd en tot intrekking van Richtlijn 2000/84/EG, COM (2018) 639

Dit parlementair behandelvoorbehoud werd op 1 november 2018 voorgesteld door de Tweede Kamercommissie Europese Zaken.

 

1.

EU-dossiers

Het behandelvoorbehoud heeft betrekking op:

2.

Documenten

2 5 december 2018, voorstel om een parlementair behandelvoorbehoud te beëindigen, nr. 2     KST865239
Brief commissie; Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake de beëindiging van het parlementair behandelvoorbehoud bij het EU-voorstel: Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende het einde van de omschakeling tussen winter- en zomertijd en tot intrekking van Richtlijn 2000/84/EG COM (2018) 639 - EU-voorstel: Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende het einde van de omschakeling tussen winter- en zomertijd en tot intrekking van Richtlijn 2000/84/EG COM (2018) 639
 

3.

NL-dossier