35063 - Initiatiefvoorstel om te verbieden dat leerlingen worden buitengesloten van activiteiten bij ontbreken vrijwillige bijdrage ouders - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zondag 19 mei 2019
kalender

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 30†oktober†2018 aanhangig gemaakt door de Tweede Kamerleden Kwint (SP)†i en Westerveld (GL)†i.

 

Bij het primair, voortgezet en speciaal onderwijs kan een vrijwillige financiŽle ouderbijdrage worden gevraagd voor activiteiten buiten schooltijd. Denk hierbij aan schoolreisjes en de kerstviering, maar ook aan bepaalde excursies en bijlessen die door de school worden aangeboden. De wet stelt duidelijk dat het wel of niet betalen van deze bijdrage altijd vrijwillig is. De initiatiefnemers stellen voor om in de onderwijswetten een bepaling op te nemen dat het niet (kunnen) betalen van de ouderbijdrage niet mag leiden tot uitsluiting van een leerling van een activiteit of het opleggen van een andere activiteit.

1.

Volledige titel

Voorstel van wet van de leden Kwint en Westerveld tot wijziging van diverse onderwijswetten teneinde te verbieden dat leerlingen van ouders die geen vrijwillige geldelijke bijdrage hebben voldaan worden buitengesloten van activiteiten

 

2.

Documenten

(13 stuks)

2 30†oktober†2018, geleidende brief, nr. 1     KST350631
Geleidende brief
 
2 30†oktober†2018, voorstel van wet, nr. 2     KST350632
Voorstel van wet
 
2 30†oktober†2018, memorie van toelichting, nr. 3     KST350633
Memorie van toelichting
 

3.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in ťťn oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.