Mijn advies-rapport aanvaard:Kennis als trekker economie in de regio - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Vrijdag 3 juli 2020
kalender

Mijn advies-rapport aanvaard:Kennis als trekker economie in de regio

Met dank overgenomen van L.J.J. (Lambert) van Nistelrooij i, gepubliceerd op vrijdag 26 oktober 2018.

Op donderdag 25 oktober heeft de Commissie Regionale Ontwikkeling mijn rapport met aanbevelingen voor Horizon Europe, het Europees kaderprogramma voor onderzoek en innovatie, met een ruime meerderheid aangenomen. Met een overgrote meerderheid van 37 stemmen voor en slechts 1 stem tegen mag de stemming een succes genoemd worden.

De Commissie Regionale Ontwikkeling stemde in met meer flexibiliteit voor de regio's: 5% van de regiogelden (Europees Regionaal Ontwikkelings Fonds en het Europees Sociaal Fonds) kunnen aan goedgekeurde projecten van het Onderzoeksprogramma Horizon Europa worden toegewezen. Nederland, en met name Noord-Brabant, is al koploper innovatie in Europa. Met dit rapport wordt het voor regio’s veel eenvoudiger en gemakkelijker om deel te nemen aan toegepast onderzoek en innovatie. Hiermee komen we tegemoet aan de wensen van veel universiteiten en hogescholen in Nederland. Innovators, jonge starters en onderzoekers die snelheid willen maken, hoeven niet langer te wachten op groen licht uit Den Haag of Brussel. De regio heeft voortaan zelf het stuur in handen.

Daarnaast kunnen Europese fondsen vanaf nu ook sneller ingezet worden om te investeren in de knappe koppen van de toekomst. Europa investeert dus niet alleen in asfalt, beton en glas, maar in de toekomst van mensen. Samenwerking tussen ondernemers, wetenschappers, regionale bestuurders en middenveldorganisaties worden niet alleen aangemoedigd, we zetten met dit rapport ook in op de juiste voedingsbodem en omgeving voor deze partnerschappen. Denk bijvoorbeeld aan de samenwerking in de Slimme Specialisatie (S3). Brabant en Zeeland hebben hier al afgespraken over gemaakt, onder meer voor thema's zoals Automotive, de biobased economie en Agro & Food."

21 november stemt de Commissie industrie, onderzoek en energie (ITRE) over het Horizon Europe voorstel. Begin volgend jaar is de behandeling in de plenaire vergadering voorzien.