Kamervragen van VVD over toename criminaliteit in Kampen door asielzoekers!

Met dank overgenomen van M. (Malik) Azmani i, gepubliceerd op maandag 22 oktober 2018, 2:47.

,,Mocht in de tussentijd om wat voor reden dan ook nog geen besluit kunnen worden gemaakt, dan hebben we inmiddels op mijn initiatief twee locaties in het land waar we overlastgevers plaatsen onder extra beveiligde toezicht waar het badwater voor ze koud wordt gemaakt. Kortom, Kampen moet niet langer last hebben van deze criminele asielzoekers.” Hij wil van de staatssecretaris weten waarom criminele asielzoekers niet per direct het land uitgezet worden en waarom in deze zaken niet met voorrang versneld beslist wordt.

Hieronder de vragen van het lid Azmani (VVD) aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het bericht 'Enorme toename van criminaliteit in Kampen door asielzoekers'. (ingezonden 22 oktober 2018)

1.

Bent u bekend met het bericht ‘Enorme toename van criminaliteit in Kampen door asielzoekers’? 1)

2.

Is u bekend hoeveel veroordeelde asielzoekers verblijven in het asielzoekerscentrum in Dronten? Zo ja, hoeveel?

3.

Waarom worden deze criminele asielzoekers niet per direct het land uitgezet?

4.

Waarom wordt in deze zaken niet met voorrang versneld beslist?

5.

Waarom worden de desbetreffende asielzoekers niet meteen overgeplaatst naar één van de extra begeleiding en toezichtlocaties (EBTL’s), ook wel ‘aso-azc’ genoemd, waar de beslissing op de aanvraag kan worden afgewacht wanneer er redenen zijn dat niet versneld beslist kan worden?

6.

Hoe komt het volgens u dat er een verdubbeling in aantal diefstallen in Kampen heeft plaatsgevonden?

7.

Deelt u de mening dat niet gewacht moet worden met het uitzetten van criminele asielzoekers?