In memoriam - Wim Kok

Met dank overgenomen van N. (Nelleke) Vedelaar i, gepubliceerd op zaterdag 20 oktober 2018.

Wim Kok. Bij ons thuis werd zijn naam veel genoemd. Als fanatiek vakbondsleider was hij geliefd en kwamen we hem tegen op het bondscongres.

Als politiek leider van de Partij van de Arbeid hing hij aan het raam van mijn ouderlijk huis. Sterk en Sociaal.

Vandaag zijn we onze Wim verloren. Een strijder, een sociaaldemocraat in hart en nieren, een premier van alle Nederlanders. Met grote bewondering kijken wij terug op het leven en werk van Wim Kok.

Een strijder, een sociaaldemocraat in hart en nieren, een premier van alle Nederlanders.

We hebben veel aan Wim te danken. Hij was intens betrokken bij de mensen die hij vertegenwoordigde en tot het laatst bij de samenleving en zijn Partij van de Arbeid. Hij leerde ons wat je kunt bereiken als je samenwerkt en op zoek gaat naar wat mensen bindt.

Met het overlijden van Wim verliezen we een groots staatsman, een integer en mooi mens. Ons hart gaat uit naar zijn vrouw Rita, zijn kinderen, kleinkinderen, familie en vrienden. Wij wensen hen veel sterkte in deze verdrietige tijd.