Schriftelijke vragen van het lid Bruins Slot (CDA) aan de minister voor Medische Zorg over het opheffen van de schorsing van RUSADA

Met dank overgenomen van H.G.J. (Hanke) Bruins Slot i, gepubliceerd op donderdag 18 oktober 2018.
 • 1. 
  Heeft u kennis genomen van het artikel ‘Storm van protest tegen voorstel WADA over terugkeer Rusland in de internationale sport’ 1) van 19 september jongstleden en het artikel ‘WADA heeft gestemd en neemt Rusland weer in genade aan’ 2) van 20 september jongstleden?
 • 2. 
  Is er contact geweest met de Nederlandse Dopingautoriteit en het NOC*NSF inzake het bovenstaande onderwerp? Welk standpunt neemt de Nederlandse regering in aangaande de terugtreding van het RUSADA bij de WADA?
 • 3. 
  Kunt u bevestigen dat de Raad van Europa, vertegenwoordigd in het uitvoerende WADA comité, zich onthouden heeft van stemmen rondom de terugkeer van RUSADA, terwijl deze Russische organisatie nog niet aan alle 31 voorwaarden heeft voldaan voor terugtreding bij het WADA? 3) Zo ja, wat zijn hiervoor de beweegredenen geweest?
 • 4. 
  Heeft de minister of de Nederlandse Dopingautoriteit enige invloed op de besluitvorming van de Raad van Europa en dus indirect op het beleid van het WADA? Zo nee, zijn er mogelijkheden om samen met andere landen meer invloed uit te kunnen oefenen op deze instantie?

--