Stemming brief Vervallen van het Voorstel van wet van het lid Buitenweg

1.

Kerngegevens

Officiële titel Stemming brief Vervallen van het Voorstel van wet van het lid Buitenweg
Document­datum 09-10-2018
Publicatie­datum 09-10-2018
Nummer HTK20182019-10-8
Kenmerk kenmerk HTK20182019-10-8
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

8

Stemming brief Vervallen van het Voorstel van wet van het lid Buitenweg

Aan de orde is de stemming in verband met de brief van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over een besluit tot het vervallen van het Voorstel van wet van het lid Buitenweg (32334, nr. 13).

De voorzitter:

Ik stel voor conform het voorstel van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken te besluiten.

Daartoe wordt besloten.

Tweede Kamer

Stemming brief Vervallen van het Voorstel van wet van het lid Buitenweg

9 oktober 2018 TK 10

10-8-1


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.