Vragen over de vrijwilligers-en Bestuurdersproblematiek binnen de breedtesport

Met dank overgenomen van H.G.J. (Hanke) Bruins Slot i, gepubliceerd op dinsdag 9 oktober 2018.
 • 1. 
  Heeft u kennisgenomen van het artikel 'Alarmfase rood voor sportclubs' 1) en het artikel 'Veteraan houdt club overeind'? 2)
 • 2. 
  Deelt u de zorgen die geuit worden in de artikelen over de sterk dalende ledenaantallen en vrijwilligers, incomplete besturen en de daarbij horende daling van de traditionele sportverenigingen in Nederland? Wat is uw analyse rondom deze zorgwekkende situatie binnen de breedtesport?
 • 3. 
  Op welke manier wordt de begrote negen miljoen euro voor vitale sportaanbieders verdeeld? Welk deel hiervan is begroot voor de stimulering van vrijwilligerswerk binnen de sport en ligt er een plan van aanpak klaar voor het vrijwilligersvraagstuk?
 • 4. 
  Ziet u een belangrijke rol voor uzelf weggelegd om de problematiek rondom de dalende leden- en vrijwilligersaantallen, incomplete besturen en het daaropvolgend verdwijnen van traditionele sportverenigingen in Nederland tegen te gaan? Zo ja, kunt u aangeven op welke wijze dit mogelijk is? Zo nee, waarom niet?
 • 1) 
  De Telegraaf, 13 september 2018
 • 2) 
  De Telegraaf, 14 september 2018