Files en ongelukken op A50

Met dank overgenomen van R.J. (Remco) Dijkstra i, gepubliceerd op maandag 8 oktober 2018, 3:45.

Er moet meer aandacht komen voor de A50 tussen Oss en Nijmegen. Met knooppunten als Ewijk, Bankhoef en Paalgraven is deze weg zeer druk geworden met zowel forenzen als vrachtverkeer. Helaas ontbreken de financiële middelen nu nog om een goede aanpak van de grond te krijgen. Daarom stelde ik Kamervragen, want in de filelijsten komt de A50 steeds vaker naar voren.

Schriftelijke vragen van het lid Remco Dijkstra (VVD) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht “Files en ongelukken op A50: 'Het is hard nodig dat stuk tussen Oss en Nijmegen wordt aangepakt”.

 • 1. 
  Kent u artikel van het Brabants Dagblad ‘Files en ongelukken op A50: 'Het is hard nodig dat stuk tussen Oss en Nijmegen wordt aangepakt” van 5 oktober 2018?
 • 2. 
  Op welke plek staat de A50 in de hoog- en laag scenario’s van de NMCA (Nationale Markt- en Capaciteit Analyse)? Kent de NMCA beperkingen? Zo ja, welke? Moet de NMCA-lijst niet worden uitgebreid met een aantal wegen?
 • 3. 
  De Minister heeft eerder publiekelijk gezegd dat de weg zeker haar aandacht heeft, maar dat het beschikbare geld onvoldoende geld is om ook de A50 aan te pakken, is dat correct? Hoeveel geld zou nodig zijn om de ergste problematiek wel op te lossen? Kunt u hierbij aangeven wat nodig is voor een totale oplossing? En welke mogelijkheden ziet de Minister om op korte termijn verlichting te geven aan de fileproblematiek op de A50 tussen Nijmegen en Oss en andersom?
 • 4. 
  Er wordt in het artikel gesproken over een aandeel van 19% van het vrachtverkeer op het totaal, is dat relatief veel? Hoe staat dit in verhouding tot erkende goederencorridors zoals de A15 Gorinchem-Valburg of A67 Eindhoven-Venlo? Zit de A50 in het MIRT-programma goederencorridor? Zo nee, waarom niet? Wat zijn de criteria om in MIRT-goederencorridor te vallen? Welke andere wegen met soortgelijke problemen op logistiek belangrijke routes zoals A50 vallen er niet binnen?
 • 5. 
  Hoeveel kosten de files op de A50 tussen Oss en Nijmegen en kunnen deze kosten inzichtelijk gemaakt worden? Wat betekent dit voor de concurrentiepositie voor transporteurs die deze weg gebruiken?
 • 6. 
  Hoe verhouden zich de 100.000 mensen die dagelijks passeren over de brug bij Ravenstein tot de bruggen in de omgeving? Is dit aantal relatief veel? Is de brug daarbij een bottleneck waardoor de ergste files ontstaan, of ligt de oorzaak elders? Wat valt te doen aan de oorzaak van de files of de knooppunten op de A50 tussen Oss en Nijmegen?
 • 7. 
  Herkent u de cijfers van het aantal ongevallen sinds 2010? Zijn 1.000 ongevallen veel? Zijn ongevallen de voornaamste oorzaak van vertraging of is dat capaciteitsgebrek? Welke oorzaken van de files op de A50 tussen Oss en Nijmegen zijn u nu bekend?
 • 8. 
  Indien financiële middelen ontbreken, hoe kunt u samen met belanghebbenden zoals gemeenten, werkgeversorganisaties, transporteurs/verladers en de Provincies Brabant en Gelderland optrekken om toch maatregelen te nemen? Is eventuele voorfinanciering door de Provincies denkbaar om vaart te maken met de aanpak van de A50 tussen Oss en Nijmegen? Wordt hierover nagedacht?
 • 9. 
  Als goede doorstroming van belang is, waarom is er dan onvoldoende wegenbudget beschikbaar? Is dat de reden dat A50 nog niet in de MIRT verkenningen zit? Wanneer voert u bestuurlijke overleggen met de regio? En kunt u deze vragen voor het Notaoverleg MIRT eind november beantwoorden?