CDA: waar blijft EU-aanpak medicijnresten in water? - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zondag 12 juli 2020
kalender

CDA: waar blijft EU-aanpak medicijnresten in water?

Met dank overgenomen van W.G.J.M. (Wim) van de Camp i, gepubliceerd op donderdag 4 oktober 2018.

Er is nog steeds geen Europese strategie voor de aanpak van medicijnresten in het milieu. CDA-Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik heeft daarom opnieuw parlementaire vragen gesteld over de jarenlange vertraging van de Europese strategie voor de aanpak van medicijnresten in het milieu.

“De Europese Commissie laat lidstaten, burgers, producenten en andere belanghebbenden nu al jaren vergeefs wachten op een Europese aanpak. Dit terwijl Eurocommissaris Vella voor Milieu mij begin dit jaar nog de toezegging deed om voor de zomer van 2018 de strategische aanpak van medicijnresten in het milieu te presenteren!”, aldus Annie Schreijer-Pierik.

Medicijnresten zoals oestrogeen, antidepressiva en röntgencontrastmiddelen komen steeds veelvuldiger terecht in de waterkringloop, onder andere door toenemend medicijngebruik. Geneesmiddelenresten die het menselijk lichaam verlaten worden niet voldoende gezuiverd door rioolwaterzuiveringsinstallaties.

De medicijnresten komen in rivieren terecht en bedreigen milieu en drinkwaterbronnen. “Voor Nederland als deltagebied is een Europese strategische aanpak voor samenwerking op dit gebied essentieel: wij zijn het ‘afvoerputje’ van Schelde, Maas en Rijn, een groot deel van de geneesmiddelen in Nederlandse wateren is afkomstig van emissies uit het buitenland”, zegt Schreijer.

Annie Schreijer-Pierik strijdt in Brussel samen met de Nederlandse waterschappen en waterleidingbedrijven al jaren voor een Europese strategie om de bestaande Nederlandse ketenaanpak Medicijnresten uit water grensoverschrijdend te versterken. In Nederland werken Rijk, waterschappen, waterleidingbedrijven, gemeenten, medische en farmaceutische sectoren al jarenlang nauw samen aan het verminderen van medicijnresten in oppervlakte- en grondwater.

“Alle sectoren moeten samenwerken zodat kwaliteit van grond- en oppervlaktewater niet achteruitgaat zoals we in Europa hebben afgesproken in de Kaderrichtlijn Water (KRW).”

In de Brusselse wandelgangen vreest men dat uitstel zal leiden tot afstel. Schreijer doet een beroep op de EU-commissaris om het voorstel nog voor de verkiezingen af te ronden.