Parlementair behandelvoorbehoud bij: Veiligheidsunie 2018 COM (2018) 630 en 640 - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Dinsdag 14 juli 2020
kalender

Parlementair behandelvoorbehoud bij: Veiligheidsunie 2018 COM (2018) 630 en 640

Dit parlementair behandelvoorbehoud werd op 4 oktober 2018 voorgesteld door de Tweede Kamercommissie Europese Zaken.

 

1.

EU-dossiers

Het behandelvoorbehoud heeft betrekking op:

2.

Documenten

2 2 november 2018, voorstel om een parlementair behandelvoorbehoud te beëindigen, nr. 2     KST350522
Brief commissie; Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake de beëindiging van het parlementair behandelvoorbehoud bij de EU-Voorstellen: Veiligheidsunie 2018 COM (2018) 630 en 640 - EU-voorstellen: Veiligheidsunie 2018 COM (2018) 630 en 640
publicatie: 7 november 2018
 

3.

NL-dossier