Sprekerslijst - Initiatiefvoorstel-Jetten Deconstitutionalisering benoeming commissaris van de Koning en burgemeester (34.716) - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Dinsdag 25 februari 2020
kalender

1.

Tekst

Eerste termijn Kamer

  • Initiatiefvoorstel-Jetten Deconstitutionalisering benoeming commissaris van de Koning en burgemeester (34.716)

Leden

Tabel uitklappen

 
 

naam

duur (min)

ook namens

opmerking

Van Hattem (PVV)

15

   

Engels (D66)

15

   

Huijbregts-Schiedon (VVD)

15

   

Lintmeijer (GroenLinks)

10

   

Nagel (50PLUS)

7

   

Köhler (SP)

12

   

Ten Hoeve (OSF)

8

   

Schalk (SGP)

10

   

Rombouts (CDA)

15

   

Van Leeuwen (PvdD)

15

 

maidenspeech

Vlietstra (PvdA)

15

   

Kuiper (ChristenUnie)

10

   

Tabel uitklappen

totaal: 147 minuten

Bewindspersonen/Initiatiefnemers

Tabel uitklappen

 
 

naam

duur (min)

opmerking

Jetten

   

Ollongren (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)

   

Tabel uitklappen

Origineel bericht: Sprekerslijst - Initiatiefvoorstel-Jetten Deconstitutionalisering benoeming commissaris van de Koning en burgemeester (34.716)

 
 
 

2.

Meer informatie

 

3.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.