Meer en betere sociale woningen. Wie gaat dat betalen?, Amsterdam - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zaterdag 4 juli 2020
kalender

Meer en betere sociale woningen. Wie gaat dat betalen?, Amsterdam

Amsterdam
© PDC
datum 15 oktober 2018 20:00
plaats Amsterdam
locatie Pakhuis De Zwijger Toon locatie
aanwezigen H. (Henk) Nijboer i, H.A.G. (Erik) Ronnes i, D.A.N. (Daniel) Koerhuis i e.a.
organisatie Pakhuis De Zwijger

De druk op de Amsterdamse woningmarkt is enorm. De stad en haar corporaties hebben financiële ruimte nodig om alle ambities in de sociale woningbouw te kunnen verwezenlijken. Waar halen ze die ruimte vandaan? Ook het stadsbestuur ziet de noodzaak van een forse bijdrage van de corporaties. Vooral om het wonen in Amsterdam betaalbaar te houden. Maar ook om te komen tot een stevige verduurzamingsslag in de bestaande woningvoorraad. Hoe kunnen de krachten worden gebundeld om Den Haag mee te krijgen? Onder leiding van Natasja van den Berg kijken we hoe de corporaties er financieel voor staan en worden oplossingen aangedragen om het gat tussen opgave en mogelijkheden te dichten.

Met bijdragen van in ieder geval

Laurens Ivens

Wethouder wonen & bouwen, wijkaanpak, groen, dierenwelzijn in Amsterdam

Peter Boelhouwer

hoogleraar Housing Systems, TU Delft

Erik Ronnes

Tweede Kamerlid voor CDA-woordvoerder wonen

Rob Rötscheid

Bestuursvoorzitter Waarborgfonds Sociale Woningbouw

Mieke van den Berg

Bestuurder Eigen Haard

Egbert de Vries

Directeur van Amsterdamse federatie van woningcorporaties

Henk Nijboer

PvdA-woordvoerder wonen, financiën en gaswinning

Daniel Koerhuis

VVD Kamerlid, Woordvoerder Wonen en bouwen, Dienst huurcommissie

Achtergrond

Tijdens de verkiezingscampagne voor de Amsterdamse gemeenteraad organiseerden de woningcorporaties een debat in Pakhuis De Zwijger. Het werd een levendig debat, volgens PvdA-lijsttrekker Marjolein Moorman zelfs het beste debat van het jaar. Alle hoofdrolspelers waren aanwezig om te discussiëren over wonen in Amsterdam, hét verkiezingsthema van 2018.

Laurens Ivens (SP), Marjolein Moorman (PvdA), Reinier van Dantzig (D66), Eric van der Burg (VVD), Mourad Taimounti (DENK), Sylvana Simons (BIJ1) en Rutger Groot Wassink (Groen Links) kruisten de degens. Frappant: over de meeste kwesties was men het eens. Over woningtoewijzing, nieuwbouw, vernieuwing van wijken, voorkomen van ontruimingen, verduurzaming van woningen. Eigenlijk alleen op de stelling dat de Verhuurdersheffing moet worden afgeschaft werd géén overeenstemming bereikt. Eric van der Burg was het daar niet mee eens.

De verkiezingen leidden tot een progressief college van Groen Links, D66, PvdA en SP. Het coalitieakkoord werd gedoopt ‘Een nieuwe lente, een nieuw geluid’, naar het gedicht Mei van socialist Herman Gorter. De corporaties waren te spreken over de inhoud. De beloftes, gedaan die tijdens de verkiezingscampagne waren grotendeel overeind gebleven. Eén kwestie bleef echter onbeantwoord: hoe gaan we dit allemaal betalen? Want de opgave is enorm, met name waar het nieuwbouw, stedelijke vernieuwing en verduurzaming betreft. Er wordt een groot financieel appel op de corporaties gedaan, maar hun mogelijkheden zijn beperkt. Vier de twaalf maanden huurinkomsten verdwijnen inmiddels naar het rijk, met name als verhuurdersheffing en vennootschapsbelasting. Daar komt bij dat de toezichthouders het niet toestaan dat corporaties veel extra geld lenen, ondanks de enorm gestegen waarde van hun onroerend goed.

Lees meer

Den Haag en Amsterdam vermorzelen bouwambitie

Leon Bobbe

De Key moet nieuwe woningen bouwen. En voorop lopen in de energietransitie. Dat lijkt iedereen te vinden. Ik ook. Maar een onwaarschijnlijke coalitie van den Haag en Amsterdam vermorzelt die ambities.

Het Parool - 'Wie geen zak geld meeneemt, vindt hier geen woning meer'

In dit opiniestuk luiden de bestuurders van de zes grote Amsterdamse woningcorporaties de noodklok. Ze betogen dat ze wel willen bijbouwen, maar dat dat onmogelijk wordt gemaakt door de opgelopen belastingdruk. >>

Lees meer

NOS - Woningcorporaties: belastingmaatregel van tafel, anders huren omhoog

De woningcorporaties dreigen met het verhogen van de huren als het kabinet een belastingmaatregel niet van tafel neemt of niet volledig compenseert. >>

Het Parool - Corporaties: bouw sociale huur dreigt in te zakken

De bouw van sociale huurwoningen dreigt fors in te zakken door de stijgende belastingen. Juist nu het woningtekort in Nederland en vooral in steden als Amsterdam groot is, staat de bouwproductie van corporaties op het punt terug te vallen. >>


1.

Meer over...