VVD stelt vragen over vliegtaks

Met dank overgenomen van R.J. (Remco) Dijkstra i, gepubliceerd op dinsdag 25 september 2018, 3:09.

Vanwege het artikel dat afgelopen zondag in de Telegraaf verscheen stelden mijn VVD - collega Helma Lodders en ik schriftelijke vragen aan de staatssecretaris van Financiën en de minister van Infrastructuur en Waterstaat.

Schriftelijke vragen Lodders en Remco Dijkstra (beiden VVD) aan de staatssecretaris van financiën en de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht ‘ministerie dendert door met vliegtaks’.

 • 1. 
  Bent u bekend met het bericht ‘ministerie dendert door met vliegtaks’ op telegraaf.nl op 23 september 2018?
 • 2. 
  Kunt u reageren op dit bericht? Hoe verhoudt dit artikel zich tot het ‘driesporenkabinet’ uit het regeerakkoord, waarbij allereerst ingezet wordt op een Europese aanpak?
 • 3. 
  Welke inspanningen heeft de staatssecretaris binnen de EU geleverd om tot een Europese aanpak op vliegbelasting te komen? Hoe verlopen de gesprekken in Europees verband en bilateraal? Kan uitgebreid worden ingegaan op de laatste stand van zaken?
 • 4. 
  In welke overleggen hebben collega’s van u reeds de vliegtaks besproken? Wordt de vliegtaks ook regelmatig geagendeerd in internationaal overleg van de I&W-bewindspersonen, zo ja; wanneer dan? Zo nee, waarom niet?
 • 5. 
  Welke landen hebben positief gereageerd? Hoe verloopt die follow-up op die positieve reactie?
 • 6. 
  Welke plannen maakt de staatssecretaris om in gezamenlijk verband met die landen een vliegtaks op te zetten?
 • 7. 
  Hoe verloopt het proces rond het opzetten van een belasting op vervuilende vliegtuigen? Kan uitgebreid op deze stand van zaken worden ingegaan?
 • 8. 
  Hoe voorkomt de regering dat de aandacht op een nationale vliegtaks afleidt van de aandacht die ingezet zou kunnen worden om te komen tot een duurzame internationale oplossing?
 • 9. 
  Is het kabinet het met de VVD eens dat een internationale oplossing bij een dergelijk belangrijk vraagstuk als het duurzame vluchtvervoer te verkiezen is?
 • 10. 
  Hoe wordt de luchtvaartsector, waar direct en indirect meer dan 300.000 banen mee zijn gemoeid, betrokken bij het overleg omtrent de vliegbelasting? Kan het kabinet de Kamer meenemen in het proces van overleg en welke rol hij toedicht aan de vliegtuigsector? Zijn er reeds slimme invullingen besproken met de sector?
 • 11. 
  Heeft de sector zelf alternatieven aangedragen? Zo ja, welke?
 • 12. 
  Hoe voorkomt de regering het, hoogstwaarschijnlijk onterechte, beeld dat leeft bij de sector er slechts gericht wordt op het ‘derde spoor’ uit het regeerakkoord, te weten een nationale vliegtaks, ten koste van het eerste en het tweede spoor?
 • 13. 
  Hoe wordt het dubbelen van belastingen en het uit de markt prijzen van Nederland, waarvan uiteindelijk alleen de Nederlander de negatieve consequenties voelt, voorkomen?