35000 IV - Vaststelling begroting Koninkrijksrelaties en BES-fonds 2019 - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Dinsdag 4 augustus 2020
kalender

35000 IV nl - wetsvoorstel
Vaststelling begroting Koninkrijksrelaties en BES-fonds 2019

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 18 september 2018 ingediend door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ollongren i.

 

Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten van Koninkrijksrelaties (IV) en van het BES-fonds (H) voor het jaar 2019.

1.

Volledige titel

Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2019

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werd een amendement ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 22 moties ingediend.

4.

Documenten

(189 stuks)

2 18 september 2018, voorstel van wet, nr. 1     KST35000IV1
Voorstel van wet
 
2 18 september 2018, memorie van toelichting, nr. 2     KST35000IV2
Memorie van toelichting
 
2 18 september 2018, brief, nr. 3     KST35000IV3
Brief regering; Mededeling dat de Raad van State een blanco advies heeft uitgebracht
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.