Kati Piri (PvdA): Democratisch gekozen dictaturen kunnen binnen de EU niet getolereerd worden

Met dank overgenomen van K.P. (Kati) Piri i, gepubliceerd op woensdag 12 september 2018, 4:35.

“Het Europees Parlement is vandaag opgekomen voor de rechten van álle Hongaren. Democratisch gekozen dictaturen kunnen binnen de EU niet getolereerd worden”, dat is de eerste reactie van PvdA-Europarlementariër Kati Piri, zelf geboren in Hongarije. “Orbán mag niet wegkomen als leider die de vrije media inperkt, zich bemoeit de rechtsspraak en de rechten van minderheden en migranten schendt.”

Het rapport dat vandaag is aangenomen spreekt van stelselmatige en serieuze bedreigingen voor de rechtsstaat. Viktor Orbán en zijn regeringspartij zijn al sinds 2010 bezig om stapje voor stapje de democratie uit te kleden in het land. Bovendien zijn er sterke aanwijzingen voor grootschalige fraude met de overheidsfinanciën, die grotendeels bestaan uit EU-fondsen.

“EU is niet alleen een interne markt, maar ook een waardengemeenschap. We geven met dit besluit een duidelijk signaal af aan de lidstaten: dat er consequenties zijn als een regering in Europa antidemocratische besluiten neemt en fundamentele rechten schendt van haar inwoners” aldus Piri.

Uiteindelijk moet dit proces leiden tot sancties tegen de Hongaarse regering en het terugdraaien van wetgeving die het functioneren van de vrije rechtsstaat belemmert. Kati Piri: “Ik hoop dat dit een keerpunt is, en dat het EU-lidmaatschap van Hongarije betekent dat fundamentele vrijheden weer beschermd worden en het functioneren van de democratie niet langer gevaar loopt.”