Lightyear in Helmond wil lage bijtelling zonne-auto's

Met dank overgenomen van R.J. (Remco) Dijkstra i, gepubliceerd op dinsdag 11 september 2018, 4:41.

Een elektrische auto, op zonne-energie, die je bij een hele maand gebruik niet in het stopcontact hoeft te steken, dat is wat het Nederlandse bedrijf Lightyear op de markt wil brengen. Met de 'one' willen ze een auto lanceren die van het stopcontact eerder een uitzondering dan de norm maakt. Start - ups als deze maken mooie nieuwe innovatieve producten. Bestaande wet- en regelgeving, zoals de nieuwe bijtellingsregels, kunnen belemmerend werken en een succesvolle introductie in de weg staan. Daarom stelde ik samen met mijn D66 collega Matthijs Sienot vragen in hoeverre de overheid in een beginfase ondersteunend kan zijn.

Schriftelijke Vragen van de leden Sienot (D66) en Dijkstra (VVD) aan minister van Infrastructuur en Waterstaat en staatssecretaris van Financiën.

Vraag 1

Bent u bekend met het artikel: Lightyear in Helmond wil lage bijtelling zonne-auto's (ED, 17 augustus 2018)?

Vraag 2

Bent u bekend met de techniek van de zonne-auto en op welke wijze ondersteunt u deze innovatie?

Vraag 3

In hoeverre is het mogelijk om een houdbare definitie van een zonne-energie auto te formuleren en is de RDW bereid hieraan medewerking te verlenen? Welke criteria zouden hiervoor een uitgangspunt kunnen zijn?

Vraag 4

Deelt u de mening van D66 en VVD dat duurzame innovaties zoals de zonne-auto van Lightyear nieuwe kansen biedt voor de auto-industrie in Nederland en daarmee de steun verdienen van de overheid in de start-upfase?

Vraag 5

Reeds bestaat er een uitzondering op de bijtelling voor waterstofauto’s. Ziet u kansen om een zelfde uitzondering als voor de auto welke op waterstof rijdt toe te passen voor auto’s die direct op zonne-energie rijden?