Azmani kandideert zich als VVD-lijsttrekker voor het Europees Parlement!

Met dank overgenomen van M. (Malik) Azmani i, gepubliceerd op zaterdag 25 augustus 2018, 2:36.

Met veel enthousiasme kandideer ik mij als lijsttrekker voor de VVD voor de Europese verkiezingen in mei volgend jaar. Toen ik in 2010 begon als Kamerlid zat ik al vol plannen. Ik heb vanaf dag één gezegd dat ik mijn plannen daadwerkelijk wilde realiseren en Nederland beter wilde maken. Ik heb de afgelopen 8 jaren de fijne kneepjes van het politieke vak geleerd en inderdaad mijn plannen omgezet in vele voorstellen, die ook zijn overgenomen.

Dat ging niet altijd zonder slag of stoot, maar dankzij mijn doorzettingsvermogen en slagkracht ben ik ver gekomen. Die 2 eigenschappen zijn zo belangrijk in de Europese Unie!

Door te werken aan begrip en draagvlak voor mijn asielvoorstellen, het ‘plan Azmani’ en mijn voorzitterschap van de commissie Europese Zaken, heb ik meer en meer het besef gekregen hoeveel wij als land in de Europese Unie kunnen bereiken. En belangrijker nog, hoe essentieel Europese samenwerking is op grote onderwerpen als veiligheid, migratie, economie, klimaat en rechtsstaat. Ik geloof dat in deze tijd, met de uitdagingen van een veranderende wereld om ons heen, niets belangrijker is dan de handen inéén slaan. Om zo ook een grotere vuist te kunnen maken op het wereldtoneel. Verdeeldheid maakt ons alleen maar zwakker en leidt tot chaos.

Ik heb goed over mijn kandidatuur nagedacht en ben er van overtuigd dat ik met mijn kennis en ervaring daadwerkelijk mijn bijdrage kan leveren aan een sterke positie van Nederland in Europa. Als geen ander weet ik dat je soms tegen de stroom in moet zwemmen om dingen voor elkaar te krijgen. Nooit erin berusten dat iets niet kan, maar gewoon beginnen! En steeds de lat hoger leggen. Mijn plan om Europa te beschermen tegen de aanhoudende migrantenstroom werd immers in het begin ook verguisd, maar 3 jaar later is er niet alleen breed draagvlak in de Tweede Kamer vast te stellen, de EU is er ook nagenoeg klaar voor.

Van groot belang vind ik om te verbinden. Die meerwaarde heb ik in de diverse coalities op een onderwerp als migratie gezien, maar ook in mijn rol als voorzitter van de commissie Europese Zaken. Ik wil werken aan meer verbinding tussen de EU en Nederland en meer verbinding tussen de landen onderling. Met 28 (straks 27) landen is het belang van onderlinge relaties groot. Internationale politiek is relatiepolitiek. We moeten immers met die landen tot compromissen komen. Wie denkt dat je het redt met geschreeuw langs de zijlijn, vasthouden aan eigen standpunten en roepen hoe vreselijk Europa is, komt er niet. Dan zullen wij op voor Nederland belangrijke punten, niets bereiken. En ja, de realiteit is dat bij compromissen sluiten hoort dat je soms ook iets moet geven, zonder dat je je meteen de kaas van het brood laat eten.

De makkelijkste weg heb ik tot nu toe in mijn leven nooit gekozen. Dat geldt ook voor deze stap. Ik ga deze uitdaging aan op dezelfde manier waarop ik ben gaan werken aan mijn plan Azmani. Nuchter, met mijn kop vooruit. Dat betekent soms veel wind vangen, geloof hebben in je eigen ideeën en volhouden. En daarnaast dus relaties leggen, verbinden en coalities smeden.

Ik ben tot in mijn haarvaten gemotiveerd om deze uitdaging aan te gaan en - straks met een mooi team - in het Europees Parlement de belangen van de mensen in ons land te vertegenwoordigen! Ik ga er voor en reken op uw steun!