Schriftelijke vragen van de leden Becker en Heerema (beiden VVD) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht “Turkije gaat weekendscholen financieren in Nederland.”

Met dank overgenomen van B. (Bente) Becker i, gepubliceerd op vrijdag 10 augustus 2018, 3:27.

Schriftelijke vragen van de leden Becker en Heerema (beiden VVD) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht “Turkije gaat weekendscholen financieren in Nederland.”

Vraag 1

Kent u het bericht “Turkije gaat weekendscholen financieren in Nederland?” (1)

Vraag 2

Is het juist dat het regime van president Erdogan weekendscholen gaat organiseren en financieren in verschillende landen waaronder Nederland? Zo ja, is daar vanuit het kabinet contact over geweest met Turkije?

Vraag 3

Is u bekend of al aanvragen zijn ingediend voor weekendscholen in Nederland die door de Turkse overheid gefinancierd gaan worden en zo ja, hoeveel zijn dit er en waar worden deze opgericht?

Vraag 4

Heeft u kennis genomen van het feit dat Turks-Nederlandse organisaties twijfels hebben bij de weekendscholen en zich afvragen wie er toezicht houdt op wat op deze scholen gebeurt? Is het juist dat weekendscholen niet onder toezicht staan van de Inspectie van het Onderwijs en zich niet aan de burgerschapsopdracht hoeven te houden? Zo ja, aan welke wet- en regelgeving moeten deze scholen wel voldoen en welke mogelijkheden heeft u om misstanden tegen te gaan?

Vraag 5

Deelt u de mening van de VVD-fractie dat financiering van onderwijs in Nederland aan jonge kinderen vanuit een onvrij en ondemocratisch land als Turkije, risico’s met zich meebrengt voor de integratie en het recht van Nederlanders om zich vrij in de Nederlandse samenleving te kunnen ontwikkelen en mee te doen? Zo ja, hoe gaat u dit risico terugdringen?

Vraag 6

Bent u bereid toezicht te houden op weekendscholen die vanuit onvrije en ondemocratische landen als Turkije worden gefinancierd en tijdig in te grijpen als het belang van volwaardige integratie en actief burgerschap in de Nederlandse samenleving wordt aangetast? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet?

Link naar 20 uur journaal van 10-08-2018 waarin Bente hierover te zien is: https://nos.nl/uitzending/35451-nos-journaal.html

Link naar artikel waarin Bente hierover aan het woord is: https://nos.nl/artikel/2245543-kamer-zeer-bezorgd-over-turkse-weekendscholen.html