34995 - Initiatiefvoorstel Wijziging van de voorgestelde wet houdende een verbod op winstuitkering door zorgverzekeraars - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Maandag 30 november 2020
kalender

34995 nl - wetsvoorstel
Initiatiefvoorstel Wijziging van de voorgestelde wet houdende een verbod op winstuitkering door zorgverzekeraars

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 13 juli 2018 aanhangig gemaakt door de Tweede Kamerleden Leijten (SP) i, Bruins Slot (CDA) i en Ploumen (PvdA) i en werd laatstelijk verdedigd door de Tweede Kamerleden Leijten, Ploumen en Bruins Slot.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is het voorstel van wet van de leden Leijten, Bruins Slot en Ploumen houdende een verbod op winstuitkering door zorgverzekeraars te wijzigen.

Het wetsvoorstel is een novelle i bij het wetsvoorstel Initiatiefvoorstel Verbod op winstuitkering door zorgverzekeraars i.

1.

Volledige titel

Voorstel van wet van de leden Leijten, Bruins Slot en Ploumen tot wijziging van het voorstel van wet van de leden Leijten, Bruins Slot en Ploumen houdende een verbod op winstuitkering door zorgverzekeraars

2.

Documenten

(7 stuks)

2 13 juli 2018, geleidende brief, nr. 1     KST349951
Geleidende brief
 
2 13 juli 2018, voorstel van wet, nr. 2     KST349952
Voorstel van wet
 
2 13 juli 2018, memorie van toelichting, nr. 3     KST349953
Memorie van toelichting
 

3.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.