Motie Agema over niet langer wegkijken van meisjesbesnijdenis - Aanpak huiselijk geweld - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zaterdag 21 juli 2018
kalender

1.

Tekst

2.

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2017-2018

28 345

Aanpak huiselijk geweld

Nr. 200

MOTIE VAN HET LID AGEMA

Voorgesteld 3 juli 2018 De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering om, niet langer weg te kijken van meisjesbesnijdenis en net als in BelgiŽ het exacte aantal meisjes dat risico loopt in kaart te brengen en daders actief op te sporen, te berechten, hun straf uit te laten zitten en het land uit te zetten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Agema

kst-28345-200 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2018

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 28 345, nr. 200


 
 

3.

Meer informatie

 
 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in ťťn oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.