34982 - Strafbaarstelling van het in justitiële inrichtingen binnenbrengen van verboden voorwerpen - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Dinsdag 26 januari 2021
kalender

34982 nl - wetsvoorstel
Strafbaarstelling van het in justitiële inrichtingen binnenbrengen van verboden voorwerpen

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 2 juli 2018 ingediend door de Minister voor Rechtsbescherming, Dekker i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het in verband met de orde en de veiligheid binnen en buiten de justitiële inrichting van belang is dat geen verboden voorwerpen de justitiële inrichting worden binnengebracht en dat personen die daartoe overgaan daarvoor kunnen worden bestraft..

1.

Volledige titel

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES in verband met de strafbaarstelling van het in justitiële inrichtingen binnenbrengen van verboden voorwerpen

2.

Documenten

(22 stuks)

2 29 juni 2018, Koninklijke boodschap, nr. 1     KST349821
Koninklijke boodschap
 
2 29 juni 2018, voorstel van wet, nr. 2     KST349822
Voorstel van wet
 
2 29 juni 2018, memorie van toelichting, nr. 3     KST349823
Memorie van toelichting
 

3.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van Internetconsultatiedocumenten en reacties, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.