Geurts: Hardwerkende boeren komen niet zomaar naar Den Haag

Met dank overgenomen van J.L. (Jaco) Geurts i, gepubliceerd op donderdag 28 juni 2018.

De invoering van de fosfaatrechten heeft het werk van heel veel boeren zeer bemoeilijkt. Deze week kwam een groep melkveehouders naar Den Haag om een petitie hierover te overhandigen. CDA landbouwwoordvoerder Jaco Geurts: “De afgelopen jaren heb ik met veel melkveehouders gesproken en van nog meer anderen mails gekregen over de vaak zeer moeilijke situatie van boeren en hun gezinnen. En uit al die mails of gesprekken blijkt de onmacht die ze ervaren. Deze hardwerkende boeren komen niet zomaar naar Den Haag om een petitie af te geven. Zij zitten met de handen in het haar.”

Knelgevallen

Minister Schouten heeft volgens Geurts hard gewerkt aan oplossingen voor de knelgevallen, o.a. samen met de boeren verenigd in het collectief ‘Innovatief uit de knel’. Maar het kwam hard aan, toen ze vorige maand bekend maakte dat ze geen mogelijkheden ziet om deze categorie boeren met onomkeerbare investeringsverplichtingen verder te helpen. Geurts was dan ook zeer benieuwd hoe ze tot dit besluit was gekomen, terwijl er wel degelijk een aantal knelgevallen geholpen zouden kunnen worden. Bijvoorbeeld door het afbakenen van een groep jonge ondernemers die grondgebonden zijn en geïnvesteerd hebben in een MDV stal. “Ik begrijp werkelijk niet waarom oplossingen waarmee we binnen het nationale fosfaatplafond blijven niet kunnen. Immers, dan neemt de milieubelasting toch niet toe?” Geurts riep de minister op om met spoed in gesprek te gaan met de Europese Commissie om zo veel mogelijk knelgevallen met de diervriendelijke stallen en voldoende grond te helpen.

Proefstallen

Geurts hield ook een pleidooi om de onwerkbare situatie rondom proefstallen op te lossen. “Een overheid die een proefstalhouder een volledige bezetting van zijn stal verplicht en aan de andere kant dezelfde proefstalhouder niet de mogelijkheid geeft dat aantal dieren te houden, dat valt niet uit te leggen.” Hij wilde graag van de minister weten op welke termijn al deze gevallen duidelijkheid krijgen over hoeveel koeien zij mogen houden. “Met name bij de 2400 aanvragen voor de knelgevallenvoorziening zitten veel bedrijven in enorme onzekerheid. Zij hebben veelal een te lage fosfaatrechtenbeschikking voor hun huidige stalbezetting waarmee ze wel hun financiële verplichtingen kunnen voldoen. Zij hebben zekerheid nodig.”