Parlementair behandelvoorbehoud bij: Verordening Biometrie op identiteitskaarten COM (2018) 212 - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Donderdag 9 juli 2020
kalender

Parlementair behandelvoorbehoud bij: Verordening Biometrie op identiteitskaarten COM (2018) 212

Dit parlementair behandelvoorbehoud werd op 14 juni 2018 voorgesteld door de Tweede Kamercommissie Europese Zaken.

 

1.

EU-dossier

Het behandelvoorbehoud heeft betrekking op:

2.

Documenten

2 28 juni 2018, voorstel om een parlementair behandelvoorbehoud te beëindigen, nr. 3     KST349663
Brief commissie; Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake de beëindiging van het parlementair behandelvoorbehoud bij het EU-voorstel inzake Verordening Biometrie op identiteitskaarten COM (2018) 212 - EU-voorstel: Verordening Biometrie op identiteitskaarten COM (2018) 212
publicatie: 2 juli 2018
 

3.

NL-dossier