Vragen van de leden Sjoerdsma (D66), Ten Broeke (VVD) over het bericht dat Syrië komende maand voorzitter is van de VN-Conferentie over Ontwapening

Met dank overgenomen van J.H. (Han) ten Broeke i, gepubliceerd op woensdag 30 mei 2018.

Vragen van de leden Sjoerdsma (D66), Ten Broeke (VVD), Voordewind (CU),

Ploumen (PvdA), Van Ojik (GroenLinks) en Van Helvert (CDA) aan de

Minister van Buitenlandse Zaken over het bericht dat Syrië komende maand

voorzitter is van de VN-Conferentie over Ontwapening.

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht dat Syrië de komende maand voorzitter is van

de VN-Conferentie over Ontwapening (UN Conference on Disarmament)? 1)

Vraag 2

Deelt u de mening dat Syrië niet de morele autoriteit bezit om deze conferentie

voor te zitten, gezien de inzet van chemische wapens door het Syrische

regime?

Vraag 3

Bent u het ermee eens dat het Syrische voorzitterschap van deze conferentie

de geloofwaardigheid van de Verenigde Naties aantast? Op welke wijze

kunnen dergelijke discutabele benoemingen voortaan voorkomen worden?

Vraag 4

Klopt het dat het Ministerie van Buitenlandse Zaken mogelijke alternatieve

opties onderzoekt of heeft onderzocht? Wat is hier het resultaat van?

Vraag 5

Bent u bekend met het feit dat het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en de

Verenigde Staten hun bedenkingen over het Syrische voorzitterschap hebben

overgebracht?2)

Vraag 6

Bent u bereid de bedenkingen omtrent het Syrische voorzitterschap van deze

conferentie over te brengen aan de Secretaris-Generaal van de Verenigde

Naties? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet?