Expertsessie Energietransitie: van subsidie- naar marktgedreven, Den Haag - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Woensdag 20 januari 2021
kalender

Expertsessie Energietransitie: van subsidie- naar marktgedreven, Den Haag

Ridderzaal in Den Haag
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 5 juni 2018
plaats Den Haag
organisatie Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) i

Expertsessie Energietransitie: van subsidie- naar marktgedreven

datum: 5 juni 2018 19:00

plek: Tweede Kamer der Staten-Generaal, Lange Poten, Den Haag, Nederland

De energietransitie is in volle gang. We zien dat Nederland na jaren van achterstand aan een indrukwekkende inhaalrace is begonnen. Een inhaalrace waarin nu veel subsidiegeld zit; hoe kan dit anders?

Graag gaan we in gesprek met experts om aan het eind van de avond inzicht te hebben in concrete marktgedreven alternatieven. Indien je jezelf herkent in het profiel van iemand die expert is op het gebied van: energie, business modellen en transities, behavioural economics/ behavioural finance, dan hopen we dat je je aanmeldt.

Je dient bekend te zijn met termen als (uitfaseren) SDE+, salderingsregeling, Energiebelasting/ODE, koppeling OZB aan energielabel, de rol van het EU ETS?, om aan de discussie deel te kunnen nemen.

Tweede Kamerlid Dilan Yesilgöz-Zegerius zal aanwezig zijn bij deze expertsessie om gedachten en ideeën op te doen en eventueel te challengen.

Van de aanwezigen verachten wij een actieve houding, met goed doordachte en onderbouwde visies en ideeën. Ook vragen wij je gedegen voor te bereiden; documenten & meer info staan op de EZI website (Activiteiten). De documenten worden verondersteld doorgenomen te zijn bij aanvang van de sessie.

Indien mogelijk, heeft het de voorkeur dat je vooraf al een visie of idee met ons deelt via mail: secretaris

Inschrijven is noodzakelijk en kan (indien de zaal niet eerder vol is) tot uiterlijk maandag 4 juni via MijnVVD.


1.

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)

De Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) is een 'rechtse' liberale partij, met op onder meer ethisch gebied progressievere standpunten. Politiek leider is sinds 31 mei 2006 Mark Rutte i. De partij werd opgericht in 1948 als opvolger van de Partij van de Vrijheid i (PvdV), die weer een voortzetting was van de vooroorlogse Liberale Staatspartij i (LSP).

De VVD kreeg bij de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017 i 33 zetels. Dit waren acht zetels minder dan bij de vorige verkiezingen. De VVD werd wel met afstand de grootste partij in de Tweede Kamer. Tweede Kamerlid Wybren van Haga i werd in september 2019 uit de partij gezet. Sindsdien vormt hij zijn eigen fractie waardoor de VVD-fractie bestaat uit 32 zetels. In de Eerste Kamer i heeft de VVD momenteel 12 zetels. Er zitten vijf Nederlandse leden namens de VVD in het Europees Parlement i.

2.

Meer over...