29614, nr. 91 - Motie Van der Staaij/Karabulut over parlementaire ondervraging over ongewenste financiering - Grondrechten in een pluriforme samenleving

Deze motie werd op 30 mei 2018 ingediend door het Tweede Kamerlid Kees van der Staaij (SGP) i en was mede ondertekend door Sadet Karabulut (SP) i.
 
Het zgn. dictum luidt als volgt:
 

verzoekt het presidium, een voorstel voor te bereiden voor een parlementaire ondervraging over de ongewenste financiering van moskeeën.

 

Inhoudsopgave

  1. Documenten
  2. Dossier

1.

Documenten

2 30 mei 2018, motie, nr. 91     KST2961491
Motie Van der Staaij/Karabulut over parlementaire ondervraging over ongewenste financiering
 

2.

Dossier