Motie Van Eijs/Ronnes over exorbitante huurstijgingen tegengaan - Integrale visie op de woningmarkt

Deze motie i is onder nr. 374 toegevoegd aan dossier 32847 - Integrale visie op de woningmarkt.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Integrale visie op de woningmarkt; Motie; Motie van de leden Van Eijs en Ronnes over exorbitante huurstijgingen tegengaan
Document­datum 24-05-2018
Publicatie­datum 24-05-2018
Nummer KST32847374
Kenmerk 32847, nr. 374
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

32 847 Integrale visie op de woningmarkt

Nr. 374 MOTIE VAN DE LEDEN VAN EIJS EN RONNES

Voorgesteld 24 mei 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de commissie-Van Gijzel daarom voorstelt via een tijdelijke maatregel, de noodknop, gemeenten de mogelijkheid te geven in samenspraak met de lokale samenwerkingstafel de extreme huren in de middenhuursector een halt toe te roepen;

verzoekt de regering om, ook voor bestaande huurwoningen exorbitante huurstijgingen tegen te gaan, te onderzoeken welke maatregelen als een tijdelijke noodstop kunnen dienen, waarbij niet de WWS-systematiek wordt doorgetrokken, en daarbij oog te hebben voor de kostenstructuur van de verhuurder inclusief grondprijs;

verzoekt de regering, tevens daarbij te zorgen dat deze maatregelen niet ten koste gaan van de bouw van middenhuur op de langere termijn,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Eijs

Ronnes


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.