Parlementair behandelvoorbehoud bij: Oneerlijke handelspraktijken in de voedselvoorzieningsketen COM (2018) 173 - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Dinsdag 4 augustus 2020
kalender

Parlementair behandelvoorbehoud bij: Oneerlijke handelspraktijken in de voedselvoorzieningsketen COM (2018) 173

Dit parlementair behandelvoorbehoud werd op 24 mei 2018 voorgesteld door de Tweede Kamercommissie Europese Zaken.

 

1.

EU-dossier

Het behandelvoorbehoud heeft betrekking op:

2.

Documenten

2 21 september 2018, voorstel om een parlementair behandelvoorbehoud te beëindigen, nr. 3     KST349533
Brief commissie; Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake de beëindiging van het parlementair behandelvoorbehoud bij het EU-voorstel inzake oneerlijke handelspraktijken in de voedselvoorzieningsketen COM (2018) 173 - EU-voorstel: Oneerlijke handelspraktijken in de voedselvoorzieningsketen COM (2018) 173
publicatie: 24 september 2018
 

3.

NL-dossier