34950 XVI NL - wetsvoorstel
Jaarverslag en slotwet Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2017

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 16 mei 2018 ingediend door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, De Jonge i, en de Minister voor Medische Zorg, Bruins i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) en van de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie, alle voor het jaar 2017.

1.

Volledige titel

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2017

2.

Moties

Bij dit dossier werd in de Tweede Kamer een motie ingediend.

3.

Documenten

(29 stuks)

2 16 mei 2018, jaarverslag, nr. 1     KST34950XVI1
Jaarverslag Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2017
 
2 16 mei 2018, brief, nr. 2     KST34950XVI2
Brief Algemene Rekenkamer; Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI)
 
2 16 mei 2018, voorstel van wet, nr. 3     KST34950XVI3
Voorstel van wet
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.