Koninklijke boodschap - Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de verhoging van de strafmaxima voor mensensmokkel

Deze koninklijke boodschap i is onder nr. 1 toegevoegd aan wetsvoorstel 34345 - Verhoging van de strafmaxima voor mensensmokkel i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Koninklijke boodschap - Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de verhoging van de strafmaxima voor mensensmokkel
Document­datum 23-11-2015
Publicatie­datum 02-05-2018
Kenmerk 34345, nr. 1
Externe link origineel bericht

2.

Tekst

TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL

2

Vergaderjaar 2015-2016

 
 
   

34 345

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de verhoging van de strafmaxima voor mensensmokkel

   
   

Nr. 1

KONINKLIJKE BOODSCHAP

   
 

Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal

   
   
 

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de verhoging van de strafmaxima voor mensensmokkel.

   
 

De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.

   
 

En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming.

   
 

Wassenaar, 23 november 2015 Willem-Alexander


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.