Koninklijke boodschap - Regels voor bedrijveninvesteringszones (Wet op de bedrijveninvesteringszones)

Deze koninklijke boodschap i is onder nr. 1 toegevoegd aan wetsvoorstel 33917 - Wet op de bedrijveninvesteringszones i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Koninklijke boodschap - Regels voor bedrijveninvesteringszones (Wet op de bedrijveninvesteringszones)
Document­datum 09-04-2014
Publicatie­datum 02-05-2018
Kenmerk 33917, nr. 1
Externe link origineel bericht

2.

Tekst

T W E E D E K A M E R D E R S T A T E N - G E N E R A A L 2

TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL

2

Vergaderjaar 2013-2014

33 917

Regels voor bedrijveninvesteringszones (Wet op de bedrijveninvesteringszones)

Nr. 1

KONINKLIJKE BOODSCHAP

Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot regels voor bedrijveninvesteringszones (Wet op de bedrijveninvesteringszones).

De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.

En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming.

Wassenaar, 9 april 2014 Willem-Alexander


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.