Verslag van een schriftelijk overleg Eerste Kamer uitgebracht over minister van VWS inzake Klachtenregeling Wkkgz - Wmo 2015 - Wet van houdende regels ter bevordering van de kwaliteit van zorg en de behandeling van klachten en geschillen in de zorg (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zondag 24 maart 2019
kalender