Gewijzigde motie Buitenweg over inventariseren of het vrije publieke debat wordt gehinderd door beveiligingskwesties (ter vervanging van 29754-443) - Terrorismebestrijding - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Donderdag 27 juni 2019
kalender

1.

Tekst

29 754 Terrorismebestrijding

Nr. 444 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID BUITENWEG TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 443

Voorgesteld 24 april 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat debatcentra zoals De Balie in Amsterdam vaak zelf verantwoordelijk zijn voor de beveiliging van hun bijeenkomsten en opdraaien voor de kosten van de beveiliging van spraakmakende opinievormers;

overwegende, dat voorkomen moet worden dat het vrije publieke debat wordt gehinderd door beveiligingskwesties en de daarmee gemoeide kosten;

verzoekt de regering om, samen met (vertegenwoordigers) van debatcentra te inventariseren in hoeverre het vrije publieke debat wordt gehinderd door de toenemende noodzaak om in beveiliging van bijeenkomsten te voorzien en de Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Buitenweg


 
 

2.

Meer informatie

 
 

3.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.