Parlementair behandelvoorbehoud bij: Verordening oprichting Europese Arbeidsautoriteit COM (2018) 131 - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Donderdag 9 juli 2020
kalender

Parlementair behandelvoorbehoud bij: Verordening oprichting Europese Arbeidsautoriteit COM (2018) 131

Dit parlementair behandelvoorbehoud werd op 19 april 2018 voorgesteld door de Tweede Kamercommissie Europese Zaken.

 

1.

EU-dossier

Het behandelvoorbehoud heeft betrekking op:

2.

Documenten

2 17 mei 2018, voorstel om een parlementair behandelvoorbehoud te beëindigen, nr. 5     KST349245
Brief commissie; Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake de beëindiging van het parlementair behandelvoorbehoud bij het EU-voorstel: Verordening oprichting Europese Arbeidsautoriteit COM (2018) 131 - EU-voorstel: Verordening oprichting Europese Arbeidsautoriteit COM (2018) 131
 

3.

NL-dossier