Besluitenlijst uitgebracht bij procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor FinanciŽn (FIN) - 11†april†2018 - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Maandag 20 mei 2019
kalender
vrijdag 13 april 2018

Bij de volgende dossiers is een besluitenlijst ondergebracht:

Besluiten bij: 31865 - Verbetering verantwoording en begroting

Besluiten bij: 31362 - Initiatiefvoorstel Beperking emissies kolencentrales

Besluiten bij: 34808 - Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn

Besluiten bij: 32013 - Toekomst financiŽle sector

Besluiten bij: 34927 - Wijziging van het Verdrag betreffende het geharmoniseerde systeem

Besluiten bij: 29352 - Waardering van risicoís bij publieke investeringsprojecten

Besluiten bij: 31477 - Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering

Besluiten bij: 21501-07 - Raad voor Economische en FinanciŽle Zaken

Besluiten bij: 22112 - Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie

Besluiten bij: 34775 IX - Vaststelling begroting FinanciŽn en Nationale Schuld 2018

Besluiten bij: 34813 - Implementatiewet herziene richtlijn betaaldiensten

Besluiten bij: 25087 - Internationaal fiscaal (verdrags)beleid

Besluiten bij: 31532 - Voedingsbeleid

Besluiten bij: 31066 - Belastingdienst

Besluiten bij: 31935 - Beleidsdoorlichting FinanciŽn

Besluiten bij: 34785 - Belastingplan 2018

Besluiten bij: 32772 - Beleidsdoorlichting Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Besluiten bij: 34921 - Verslag van de Algemene Rekenkamer over 2017

Overige besluiten: