34933 NL - wetsvoorstel
Implementatie EU-richtlijn over de meeneembaarheid van aanvullende pensioenrechten

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 13 april 2018 ingediend door de regering.

 

Richtlijn 2014/50/EU heeft als doel de mobiliteit van EU-burgers binnen de EU te vergroten. Mensen met recht op een aanvullend pensioen mogen geen verlies lijden wanneer ze in een andere lidstaat gaan wonen of werken. Ook de voorwaarden voor de opbouw van pensioenrechten, zoals bijvoorbeeld de vestigingsperiode en de minimum leeftijd, worden aangepast. Deze richtlijn wordt ook wel de Portability-richtlijn of Mobiliteitsrichtlijn genoemd.

1.

Volledige titel

Wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met de implementatie van Richtlijn 2014/50/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende minimumvereisten voor de vergroting van de mobiliteit van werknemers tussen de lidstaten door het verbeteren van de verwerving en het behoud van aanvullende pensioenrechten (PbEU 2014, L 128)

2.

Documenten

(20 stuks)

2 13 april 2018, koninklijke boodschap, nr. 1     KST349331
Koninklijke boodschap
 
2 13 april 2018, voorstel van wet, nr. 2     KST349332
Voorstel van wet
 
2 13 april 2018, memorie van toelichting, nr. 3     KST349333
Memorie van toelichting
 

3.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, het betrokken EU-dossier, de betrokken EU-wetgeving, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.