Besluitpunt "Verzoek reactie op de ‘Proeve van wetgeving "Voorkomen en aanpakken ondermijning" van de Taskforce Brabant Zeeland" - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Woensdag 23 oktober 2019
kalender
commissie Tweede Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (JV)
vergadering 2018-04-11
volgnummer 27
 

Zaak:

 

Besluit:

De minister van Justitie en Veiligheid zal worden verzocht de Kamer een reactie te doen toekomen op de proeve van wetgeving 'Voorkomen en Aanpakken ondermijning'.